?�?�?�?�N????? ?�?? ?�N�????N�?�N�N? ?� ?�N??�?�N�??N??

?�N�??N� N?N�?? ???? ?�???? N�?�N?N�?? ??N�?????�???�N� ??????N�???�??N?NZ ?�?�N??�??N? ???� ???�???�??N�???? N�?�????N�?? ???�N�?�?�???? ????N?N?N�?�????????N� ?????�??N?NZ ???�N�N�????N? ??N�????N?N�????????N??�????, N�?�?? N�N�???�N� ??N?N�N�?�N�??N�N? ??N?N�?? N�?�N??�????N? ???�???????? ??N�???�?�?�??N�, N�???????� ??????????N� ?? ??N�???�?�?� N�?�N�?�?� N???N????�N�N�???�N� ???????�???�N?N� ???�?�?�???? ???� N????�N??�N�N?N? ??N�??????????N�????. Czytaj więcej

„Zabawy z ortografiA�”

Dnia 21 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej w SuA�owie odbyA� siA�A�I Powiatowy Konkurs Ortograficzny a�zZABAWY Z ORTOGRAFIA�a�?.A� W konkursie wziA�A�o udziaA� 16 uczniA?w z klas II i III reprezentujA�cych 8 szkA?A� powiatu milickiego. MiA�ym akcentem rozpoczynajA�cym konkurs byA� wystA�p artystyczny w wykonaniu uczniA?w z SuA�owa. W zabawie braA�y udziaA� dwuosobowe druA?yny.A�NaszA� szkoA�A� reprezentowali uczniowie klasy trzeciej: Dominika Maksyminko i Julian Stachura. Uczniowie otrzymali do rozwiA�zania zadania ortograficzne (rebusy, teksty z lukami, gry, krzyA?A?wki), ktA?re rozwiA�zywali w okreA�lonym czasie. Reprezentanci naszej szkoA�y zajA�li II miejsce. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.
GRATULUJEMY!!!

where can i buy eurax purchase sumycin over the counter buy pills cheap pills

„Zabawy jA�zykiem polskim”

Dnia 15 maja bieA?A�cego roku Katarzyna Polit i Anna Kozak z klasy VI wziA�A�y udziaA� w XIV Powiatowym Konkursie a�z Zabawy jA�zykiem polskima�? w Dunkowej, ktA?ry byA� skierowany do uczniA?w klas V i VI. Dwunastu uczestnikA?w z szeA�ciu gminnych szkA?A� podstawowych najpierw przez 45 minut rozwiA�zywaA�o test gramatyczny, w ktA?rym roiA�o siA� od trudnoA�ci jA�zykowych. Po kilkunastominutowej przerwie uczniowie musieli siA� zmierzyA� z testem dotyczA�cym znajomoA�ci zwiA�zkA?w frazeologicznych.

Cheap

W wyniku koA�cowej klasyfikacji nasza uczennica Katarzyna Polit Pills zajA�A�a III miejsce!

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, a laureaci dyplomy i nagrody ksiA�A?kowe. Konkurs przebiegaA� we wspaniaA�ej atmosferze, uczniowie dobrze siA� bawili, a jednoczeA�nie poszerzyli swojA� wiedzA� z nauki jA�zyku i frazeologii.

Serdecznie gratulujemy!

V Powiatowy Konkurs Kaligraficzny

Dnia 13 maja 2015 roku 16 uczniA?w ze szkA?A� podstawowych w Miliczu, Czatkowicach, WziA�chowa Wielkiego, KuA?nicy Czeszyckiej, KroA�nic i PakosA�awska wziA�A�o udziaA� w V Powiatowym Konkursie Kaligraficznym zorganizowanym przez ZespA?A� SzkA?A� i Przedszkola w KroA�nicach. Celem zmagaA� byA�o rozbudzanie umiejA�tnoA�ci starannego i estetycznego pisania, uczenie poprawnego odtwarzania ksztaA�tu liter oraz doskonalenie pisma odrA�cznego. NaszA� szkoA�A� reprezentowaA�y uczennice klasy szA?stej- Katarzyna Polit i Hanna Frankiewicz. DziewczA�ta w czasie 45 minut musiaA�y przepisaA� fragment tekstu a�zCzym jest kaligrafia?a�?. NastA�pnie jury w skA�adzie: p.WiesA�awa Wysopal (dyrektor ZSiP w KroA�nicach), p.Katarzyna Pufal- PuchaA�a (bibliotekarz w ZSiP w KroA�nicach), p.Iwona Nawrot (pracownik UrzA�du Gminy w KroA�nicach ds. Kadr i OA�wiaty), p.Ireneusz Rozmus (nauczyciel w ZS w KuA?nicy Czeszyckiej) oraz p.Zygmunt RupociA�ski (dyrektor BS w KroA�nicach) biorA�c pod uwagA� stosowanie jednolitych proporcji liter, wA�aA�ciwe A�A�czenie liter, pisanie w liniaturze, stosowanie wA�aA�ciwych odstA�pA?w miA�dzy wyrazami czy estetykA� i czytelnoA�A� dokonaA�o oceny prac uczestniczek i wyA�oniA�o laureatA?w. Reprezentantki naszej szkoA�y zdeklasowaA�y przeciwnikA?w zdobywajA�c ex aequo I miejsce. Nagrodzone uczennice otrzymaA�y piA�kne piA?ra marki Parker oraz pamiA�tkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyrA?A?nieni poprzez dyplomy oraz upominki ufundowane przez Bank SpA?A�dzielczy. Serdecznie gratulujemy!

sale ginette-35 Pills cheap torsemide 5 cheap pills

„NajpiA�kniejsze wiersze dla dzieci”

http://thammymimi.xyz/buy-indinavir-structure/ price for aygestin

13 kwietnia br. odbyA� siA� Szkolny Konkurs Recytatorski dla PrzedszkolakA?w pod tytuA�em a�zNajpiA�kniejsze wiersze dla dziecia�?. WziA�A�o w nim udziaA� 11 przedszkolakA?w. Dzieci recytowaA�y wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. W konkursie ocenie podlegaA�y: opanowanie pamiA�ciowe, dykcja, modulacja gA�osu, tempo mA?wienia, regulacja oddechu i ogA?lne wraA?enie artystyczne.

ZwyciA�zcami konkursu zostali: order urispas Marta Ostrowska 0a�?A”, Wiktoria Nestoruk 0a�?Aa�? i Szymon Duczmal 0a�?B”.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa. Gratulujemy zwyciA�zcom i A?yczymy dalszych sukcesA?w.

cheap pills

Konkurs literacki

Uczniowie klas I-VI brali udziaA� w konkursie literackim „Oto moja bajka wA�aA�nie”.PiA�kne bajki na konkurs napisali:

1. Marcel Marczyk z klasy Ib
2. Marcin Miszkiewicz z klasy IV
3. Aleksandra Macholak z klasy VI
4. Ania Kozak z klasy VI

OgA�oszenie wynikA?w Konkursu nastA�pi podczas 6. WrocA�awskich TargA?w KsiA�A?ki dla Dzieci i MA�odzieA?y DOBRE STRONY, ktA?re odbA�dA� siA� w dniach 28-31 maja 2015 roku. buy pills where can i buy flonase over the counter http://mydegreeprogram.com/best-price-for-crestor-10mg/ is celexa used for bipolar disorder

Konkurs plastyczny „RysujA� PROW 2007-2013”

Uczniowie naszej szkoA�y z klas IV-VI wziA�li udziaA� w konkursie plastycznym a�zRysujA� PROW 2007-2013a�?.

Celem konkursu jest promocja dziaA�aA� wdraA?anych przez SamorzA�d WojewA?dztwa DolnoA�lA�skiego w ramach Programu Rozwoju ObszarA?w Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) tj. a�zPoprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiA�zanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leA�nictwaa�?, a�zPodstawowe usA�ugi dla gospodarki i ludnoA�ci wiejskieja�?, a�zOdnowa i rozwA?j wsia�? oraz osi 4 Leader. WaA?nym aspektem konkursu jest edukacja obywatelska, gdyA? jego uczestnicy poznajA� moA?liwoA�ci rozwoju swoich A�rodowisk lokalnych poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie A�rodkA?w Unii Europejskiej. MogliA�my wysA�aA� tylko 10 prac. Komisja konkursowa zakwalifikowaA�a prace nastA�pujA�cych uczniA?w:

lisinopril retail price
1.Jagoda Molska
2.Nadia Rybka
3.Aleksandra Macholak
4.Kinga MiA�kus
5.Martyna Miszkiewicz
6.Marcin Miszkiewicz
7.Krenz Amelia
8.Zuzia MikoA�ajczyk
9. tba
10.tba

Wyniki konkursu zostanA� ogA�oszone w czerwcu. order altace generic

Wiwat 3 maj!

order vantin medication

Dnia 30 kwietnia 2015 w naszej szkole odbyA�a siA� akademia dotyczA�ca majowych A�wiA�t. UroczystoA�A� rozpoczA�A�a siA� odA�piewaniem przez NikolA� WoA�os piosenki a�zGoA�A�bi songa�?. UtwA?r wprowadziA� wszystkich obecnych w podniosA�y nastrA?j, ktA?ry zostaA� spotA�gowany wspA?lnym wykonaniem a�zMazurka DA�browskiegoa�?. NastA�pnie Jagoda Molska i Marcin Miszkiewicz zaprosili publicznoA�A� w krA?tkA� podrA?A?, ktA?ra przybliA?yA� miaA�a historiA� powstania majowych dni A�wiA�tecznych.

over the counter feldene

Czytaj więcej

Konkurs Kaligraficzny

Dnia 21.04.2015 roku odbyA� siA� etap szkolny Konkursu Kaligraficznego. WziA�A�o w nim udziaA� 6 uczniA?w.

Uczestnicy konkursu musieli dostarczyA� prA?bkA� swoich moA?liwoA�ci kaligraficznych w postaci moA?liwie jak najA�adniej przepisanego tekstu. Komisja konkursowa w skA�adzie: Iwona Mensfeld- RuciA�ska i Gabriela KrupiA�ska-Srokowska, biorA�c pod uwagA� starannoA�A�, oryginalnoA�A� elementA?w graficznych, pA�ynnoA�A� pisma, estetykA� poA�A�czeA� literowych oraz poprawnoA�A� ortograficznA� i interpunkcyjnA� przyznaA�a nastA�pujA�ce miejsca:

buy pills

I buy imdur generic miejsce Katarzyna Polit

II miejsce Hanna Frankiewicz

tretinoin costco price

III miejsce Weronika Otworowska

Laureatki konkursu szkolnego bA�dA� reprezentowaA�y szkoA�A� w etapie powiatowym, ktA?ry odbA�dzie siA� 13.05.2015 r. w KroA�nicach.

„Zabawy jA�zykiem polskim”

Dnia 28.04.2015 roku odbyA� siA� etap szkolny konkursu dla klas IV-VI – a�zZabawy jA�zykiem polskima�?. WziA�A�o w nim udziaA� 16 uczniA?w.

Uczestnicy konkursu rozwiA�zywali zadania dotyczA�ce poprawnoA�ci jA�zykowej i gramatycznej oraz frazeologii i ortografii przygotowane przez komisjA� konkursowA� w skA�adzie: Iwona Mensfeld- RuciA�ska i Gabriela KrupiA�ska-Srokowska. BiorA�c pod uwagA� iloA�A� zdobytych punktA?w komisja przyznaA�a nastA�pujA�ce miejsca:

I miejsce cheap pills Katarzyna Polit z wynikiem 112 pkt.

II retail cost of xeloda miejsce Anna Kozak z wynikiem 88 pkt.

III miejsce Angelika PorA�biak z wynikiem 78 pkt.

buy skelaxin 800

Do etapu powiatowego, ktA?ry odbA�dzie siA� 15.05.2015 r. w Dunkowej komisja zakwalifikowaA�a KatarzynA� Polit i AnnA� Kozak.

http://iranvin.ir/betnovate-lotion-buy/