Nauczyciele

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.

Oddział przedszkolny

0A – Barbara Manuel

0B –  Beata Ibron


Edukacja zintegrowana

Wiesława Kurzawa – kl. III

Lidia Turczynowska- kl. I

Elżbieta Poradzisz- kl.II


Religia

 Elżbieta Raburska


Język polski

Iwona Mensfeld- Rucińska

Kamila Grabińska


Język angielski

 Iwona Wojcieszak

 Zenobia Rybka


Język niemiecki

 Zenobia Rybka


Matematyka

 Ewelina Muszalska

 Agata Kochel


Przyroda

 Monika Matylak


Geografia

 Monika Matylak


Biologia

 Monika Matylak


Historia

 Gabriela Krupińska – Srokowska


Technika

 Beata Walerjańczyk


Informatyka

 Iwona Wojcieszak


Plastyka

 Elżbieta Raburska

 Beata Walerjańczyk


Muzyka

 Aleksandra Dębska


Chemia

 Agata Kochel


Fizyka

 Ewelina Muszalska


Edukacja dla bezpieczeństwa

 Beata Walerjańczyk


Wiedza o społeczeństwie

 Beata Walerjańczyk


Wychowanie fizyczne

 Joanna Bazak


Basen

Joanna Bazak

Damian Bartczak

Izabela Bochyńska

Beata Ibron


Biblioteka

 Monika Matylak

 Dorota Peć


Pedagog

Karolina Woźna


Doradztwo zawodowe

Karolina Woźna


Logopeda

Karolina Woźna

Izabela Bochyńska