Mistrzyni Aswiata w karate!

Bardzo miA�o jest nam poinformowaA�, A?e uczennica klasy VI – Weronika Becker zdobyA�a zA�oty medalA� w kategorii Kumite indywidualne dziewczA�t z rocznika 2002-2003 powyA?ej 150 cm. podczas Mistrzostw Swiata Karate Dzieci, KadetA?w i JuniorA?w WUKF , ktA?re odbywaA�y siA� w Szczecinie w dniach 16-19 paA?dziernika br. W zawodach wziA�A�o udziaA� ponad 2000 zawodnikA?w z 50 krajA?w. Weronika nie daA�a szans A?adnej przeciwniczce. Po wolnym losie i trzech ciA�A?kich zwyciA�skich radoA�A� Mistrzyni Swiata nie miaA�a koA�ca.

Czytaj więcej

MA�odzieA?owa Rada Miejska

Dnia 21 paA?dziernika 2014 roku Julia Banasiak i Martyna Miszkiewicz jako przedstawicielki SU uczestniczyA�y w obradach I sesji II kadencji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu. Spotkanie odbyA�o siA� w sali numer 4 UrzA�du Miejskiego, a rozpoczA�A� je pan Tomasz Kusch, ktA?ry przeszkoliA� mA�odych radnych przed sesjA� inauguracyjnA�, wytA�umaczyA� dziaA�alnoA�A� MRM oraz zapoznaA� ich z porzA�dkiem dziaA�aA�.
Czytaj więcej

Pasowanie na ucznia klasy I

http://fenny-fitriawati.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/avodart-generic-cost/

Dnia 14 paA?dziernika 2014 r. o godzinie 10:00 przeA?ywaliA�my szczegA?lnie waA?ny momentA� w naszym A?yciu szkolnym. OdbyA�a siA� uroczystoA�A� Pasowania uczniA?w klas I SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim. Podczas czA�A�ci artystycznej pierwszoklasiA�ci recytowali wierszyki, A�piewali piosenki, a takA?e wziA�li udziaA� w teA�cie na ucznia w a�zKrainie Wiedzya�?. W czA�A�ci oficjalnej, wszyscy uczniowie klas I w obecnoA�ci Dyrekcji SzkoA�y, RodzicA?w, caA�ego Grona pedagogicznego oraz w obecnoA�ci szkolnych kolegA?w i koleA?anek, zA�oA?yli uroczyste A�lubowanie. Po zA�oA?eniu A�lubowania pani Dyrektor Aleksandra Markowska dokonaA�a symbolicznego pasowania na ucznia.
Nad caA�oA�ciA� uroczystoA�ci zwiA�zanych z przygotowaniem pasowania czuwaA�y Panie wychowawczynie: p.W.Kurzawa, p.M.Janas i p.K.GrabiA�ska.

Pills clindamycin price walmart un rey en la habana online free

Turniej piA�ki noA?nej

order v-gel pill reviews buy pills

Konkurs zDolny AslA�zaczek

Dnia 15 paA?dziernika 14 uczniA?w z klas piA�tych i szA?stych wziA�A�o udziaA� w szkolnym etapie Konkursu Interdyscyplinarnego a�z zDolny AslA�zaczeka�?. Uczestnicy konkursu po przeczytaniu tekstu o bocianach musieli rozwiA�zaA� 20 zadaA�: 18 zadaA� zamkniA�tych i 2 zadania otwarte. Uczniowie musieli siA� zmierzyA� m.in. z zadaniami dotyczA�cymi rozpiA�toA�ci skrzydeA� bocianich, iloA�ci dA?dA?ownic kalifornijskich do wykarmienia mA�odego bociana czy teA? wskazaA� w zdaniu poszczegA?lne czA�A�ci zdania. NajwiA�cej punktA?w zdobyA�y uczennice klasy V b: Natalia PA�kalska i Nikola WoA�os (17 punktA?w) i to one zakwalifikowaA�y siA� do nastA�pnego etapu konkursu. Trzymamy kciuki!

glycomet trio 2 price http://smartcooksng.com/2018/03/18/cheap-cefadroxil/ oxytrol sale

Liderzy w oszczA�dzaniu

PoniA?ej przedstawiamy szkolnych liderA?w w oszczA�dzaniu SKO w miesiA�cu wrzeA�niu 2014r.:

I miejsce: Klasa IC a�� 214,12 ZA?
II miejsce:A�Klasa IA a�� 156,90 ZA?
III miejsce:A�Klasa VI a�� 91,90 ZA?
IV miejsce:A�Klasa IB a�� 69,94 ZA?
V miejsce:A�Klasa IIIA a�� 54,57 ZA?
VI miejsce:A�Klasa IV a�� 50 ZA?
VII miejsce:A�Klasa IIIB a�� 11,80 ZA?
VIII miejsce:A�Klasa II a�� 7,50 ZA?
Klasa VA a�� 0 ZA?, Klasa VB a�� 0 ZA?

combivent costa rica

RAZEM: 656,73 ZA?


http://concordmarina.wpengine.com/proventil-purchase/

cheap pills naprosyn sale