AswiA�tecznie w naszej szkole

W oczekiwaniu nDekoracje szkoly grudzien 2014 004a AswiA�ta BoA?ego Narodzenia podczas lekcji religii uczniowie wykonali prace plastyczne i literackie pod kierunkiem p. ElA?biety Raburskiej, nawiA�zujA�ce do adwentu i rorat prowadzonych w parafii GA�dkowice z bA�ogosA�awionym Edmundem Bojanowskim. MyA�l przewodnia rorat: a�zKaA?de dobro piA�knie A�wieci, zwA�aszcza gdy je czyniA� dziecia�?.

Na zajA�ciach koA�a plastycznego i technicznego pod czujnym okiem p. Beaty WaleriaA�czyk uczniowie zrobili dekoracjA� przestrzennA� a�� kominek dla A�wiA�tego MikoA�aja, ktA?ry przyozdobiA� szkolny korytarz. Bogata dekoracja kominka wprowadziA�a do szkoA�y A�wiA�tecznA� atmosferA�.

Uczniowie klas 0-III wziA�li udziaA� w szkolnym konkursie plastycznym pt. a�zMikoA�aj w moich oczacha�?. Celem konkursu byA�o wykonanie MikoA�aja w formie przestrzennej technikA� dowolnA�. Wszystkie MikoA�aje sA� bardzo przepiA�kne, oryginalne i bardzo twA?rcze. SpoA�rA?d wszystkich prac komisja wyA�oniA�a zwyciA�zcA?w konkursu, ktA?rzy wykonali najciekawsze MikoA�aje.

Wyniki konkursu:
IA� miejsce

Weronika KrzyA?anek kl. III b

cost femcare

MiA�osz Michalski kl. II

II miejsce

Dominik Molski kl. I b

Bartosz Matyba 0 B

zoloft cost walmart
buy pills

III miejsce

Sabina Jankiewicz kl. III b

Pills

Roksana Szymczyk kl. II

Ekologiczna choinka

Nauczycielka przyrody p. Monika Matylak w ramach lekcji ekologii zorganizowaA�a konkurs dla klasy IV na wykonanie eko-choinki. Celem konkursu byA�o pobudzenie zainteresowania dzieci problemami ochrony A�rodowiska zwiA�zanymi z nieprawidA�owA� gospodarkA� odpadami oraz wzmacnianie postaw pro A�rodowiskowych w zakresie selektywnej zbiA?rki odpadA?w komunalnych oraz zapoznanie uczniA?w z ideA� recyklingu, rozbudzenie uczniowskiej kreatywnoA�ci i pomysA�owoA�ci.

Uczniowie wykazali siA� niezwykA�A� inwencjA� twA?rczA� oraz pomysA�owoA�ciA�. OglA�dajA�cy pokonkursowA� wystawA� zorganizowanA� z prac uczniowskich wyraA?ali sA�owa podziwu dla ich autorA?w.

Wyniki konkursu prezentujA� siA� nastA�pujA�co:

cheap depakote online

I miejsce:A�A�A� A� Marcin Miszkiewicz
II miejsce:A�A�A� Nadia Rybka, Leonard Rybka
III miejsce:A� Zuzanna MikoA�ajczyk, Amelia Krenz

Gratulujemy!

Najciekawsza praca trafi na wystawA� choinek do UrzA�du Miejskiego w Miliczu. PozostaA�e prace zostanA� na przez uczniA?w posegregowane wedA�ug zasad selektywnej zbiA?rki odpadA?w komunalnych.

how much does diclofenac sodium cost Cheap

Wizyta MikoA�aja

MikoA�ajOkazuje siA�, A?e AswiA�ty MikoA�aj nie tylko rozdaje prezenty, ale teA? czyta dzieciom bajki. a�?a�? MogA�y siA� o tym przekonaA� wszystkie dzieci oddziaA�A?w przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci z niecierpliwoA�ciA� czekaA�y na przybycie dA�ugo wyczekiwanego goA�cia. W piA�tek 5 grudnia goA�ciem specjalnym w naszej szkole byA� wA�aA�nie AswiA�ty MikoA�aj, ktA?ry przy choince, czytajA�c dzieciom bajkA� wywoA�aA� A�wiA�teczno-mikoA�ajkowy nastrA?j. Dzieci radoA�nie powitaA�y go piosenkA�. Na zakoA�czenie MikoA�aj czA�stowaA� dzieci sA�odkim cukierkiem i zaprosiA� wszystkie dzieci do KOMu w Miliczu.

pills online

Liderzy w oszczA�dzaniu – listopad

PoniA?ej przedstawiamy szkolnych liderA?w w oszczA�dzaniu SKO w miesiA�cu paA?dzierniku 2014r.:

I miejsce: Klasa IV a�� 326,18 ZA?
Cheap II miejsce: Klasa IA a�� 281,37 ZA? sale sinequan
III miejsce: Klasa IIIA a�� 214,54 ZA?
IV miejsce: Klasa IC a�� 192,70 ZA?
V miejsce: Klasa II a�� 79,71 ZA?
VI miejsce: Klasa IB a�� 60 ZA?
VII miejsce: Klasa VA a�� 8,95 ZA?
VIII miejsce: Klasa VI a�� 5 ZA?
Klasa Vb a�� 0 ZA?, Klasa IIIB a�� 0 ZA?

RAZEM: 1168,45 ZA? cafergot buy online

http://www.hopewwjamaica.com/2018/02/02/buy-abana-himalaya/