Projekty

2020 ROK

 

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO POPRZEZ ZABAWĘ

Celem zadania był wyjazd 23 uczniów z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim na zajęcia rozwijające umiejętności językowe do Bystrzycy Kłodzkiej. Udział uczniów w projekcie dał możliwość podniesienia umiejętności językowych i interpersonalnych dzieci. Po zakończonym działaniu został przeprowadzony test sprawdzający umiejętności językowe oraz ankieta mająca na celu poznanie opinii uczniów z pobytu w Lądku Zdroju. Z przeprowadzonej ankiety oraz testu wynika, iż działania organizowane podczas wyjazdu na Euroweek spowodowały rozwinięcie dzieci zarówno pod względem językowym, jak i pod względem kulturowym, a także oswojenie ich z językiem angielskim. Zajęcia prowadzone przez zagranicznych wolontariuszy pomagały łamać uczniom bariery językowe. Mieli oni okazje spojrzeć na język angielski z zupełnie innej perspektywy. Wszystkie zajęcia były prowadzone w formie warsztatów, gier symulacyjnych oraz praktycznych ćwiczeń. Zabawa
była jedną z najważniejszych części obozu i umożliwiała integrację wszystkich uczestników. Niektóre dzieci wykazały zdolności przywódcze, a dzieci nieśmiałe z biernych słuchaczy angielskiego stały się czynnymi uczestnikami rozmów i zabaw. Pobyt na Euroweek’u pokazał, że nauka języków obcych może być zabawą i procesem przynoszącym wiele korzyści i radości. Po powrocie z pobytu na Euroweek, uczestników widoczny jest wzrost motywacji do nauki języków obcych, zwiększyła się pewność siebie, która widoczna jest w trakcie zajęć języków obcych, w szczególności zajęć komunikacyjnych w trakcie lekcji języka angielskiego. Uczestnicy wyjazdu na zajęciach szkolnych zaprezentowali swoim rówieśnikom zdolności, umiejętności pracy w grupie. Wykazali się dużą odwagą i śmiałością w przedstawianych zabawach i grach dydaktycznych. Ponadto na stronie szkoły i na facebooku pojawiła się fotorelacja z pobytu, a w lokalnej gazecie artykuł na temat warsztatów językowych w Lądku Zdroju.
8 lutego 23 uczniów Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim pojechało autokarem na pięciodniowe warsztaty edukacyjne do Bystrzycy Kłodzkiej. Wyjazd poprzedzony był promocją wśród uczniów szkoły, rekrutacją, sporządzeniem listy uczestników oraz spotkaniem organizacyjnym w dniu 29.01.2020r. Uczniowie przebywali w Bystrzycy Kłodzkiej pod opieką dwóch nauczycieli szkoły, którzy pracę świadczyli jako wolontariusze. Planowano 3 wolontariuszy, jednak ze względów zdrowotnych zadanie realizowało dwóch wolontariuszy ze zwiększoną liczbą godzin. W celach promocji wykorzystano drukarkę, laptop, papier, a podczas wyjazdu apteczkę, aparat fotograficzny. Uczniowie podczas pobytu doskonalili umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, rozwijali inteligencję, kreatywność, komunikację społeczną oraz poznawali kultury wolontariuszy z różnych krajów Europy, którzy prowadzili z uczestnikami wyjazdu zajęcia.
Pierwszego dnia pn. „Praca w grupie” po przyjeździe na miejsce uczestnicy powitani zostali przez organizatorów. Po kolacji uczniowie poznali wolontariuszy z 7 krajów: Meksyku, Kolumbii, Azerbejdżanu, Argentyny, Peru, Indonezji i Wietnamu, z którymi mieli warsztaty językowe. Rozmawiali oczywiście w języku angielskim, a pierwsze rozmowy dotyczyły krajów, z których pochodzą wolontariusze. Następnego dnia rano pn. „Kierowanie” odbyły się warsztaty w grupach, po których uczestnicy wybrali się na spacer po malowniczym Lądku Zdroju. Po obiedzie odbyły się kolejne zajęcia z wolontariuszami i przygotowanie do Night
Show i dyskoteki. W kolejnym dniu pn. „Kultury świata” po porannej energetycznej rozgrzewce uczniowie brali udział w zajęciach grupowych i wykonywali plakaty o tematyce ekologicznej. Potem udali się na spacer po okolicy. Po obiedzie oglądali filmy o krajach, z których pochodzą wolontariusze. Po kolacji brali udział w karaoke. Kolejnego dnia pn. „Europa- stosunki międzynarodowe” po porannej rozgrzewce i zatańczeniu Brazylijki uczniowie uczestniczyli w warsztatach nt. Planeta Ziemia. Następnie wzięli udział w zabawach na śniegu i warsztatach plastycznych. Po kolacji odbył się Talent Show i Pizza Party oraz pożegnanie z wolontariuszami. W drodze powrotnej zwiedzili zabytkową kopalnie złota w Złotym Stoku. Zadowoleni, pełni wrażeń, bogatsi o nowe znajomości oraz wiedzę wrócili do domu.


2019 ROK

EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY

W ramach projektu „Edukacja dla Doliny Baryczy” w październiku odbyły się warsztaty florystyczne. Zajęcia prowadzone przez p. Agnieszkę Lesiak i jej męża polegały na tworzeniu dekoracji z suszonych roślin. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak w prosty sposób wykonać piękne jesienne dekoracje z suszonych żołędzi, kasztanów, buczyny czy jarzębiny. Natomiast w listopadzie uczniowie klasy VI a, VI b, VII i VIII uczestniczyli w warsztatach kiszenia kapusty i buraków. Podczas zajęć mieli oni okazję przygotować wspólnie surówkę z kiszonej kapusty, marchwi i jabłka, którą następnie mogli zabrać do domu, by poczęstować rodziców. W trakcie warsztatów omawiane były tematy zdrowego odżywiania, wykorzystania kiszonek w zdrowej diecie i wpływu kiszonych warzyw na zdrowie i budowanie odporności.

MAŁE SPOTKANIA Z WIELKĄ MUZYKĄ

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Miliczu na realizację zadania publicznego „Małe spotkania z wielką muzyką”. Celem zadania było poznanie przez uczniów Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim kanonu muzyki klasycznej poprzez udział w cyklu 6 koncertów prowadzonych przez artystów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

POMOC TO MOC

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim przystąpiło do realizacji projektu pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”. Zadanie zostało dofinansowane z funduszu prewencyjnego PZU „POMOC TO MOC”, na zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Celem projektu było zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży podczas zajęć wychowania fizycznego, podczas przerw międzylekcyjnych, świetlicowych i w godzinach popołudniowych. W czwartek 21 marca dokonano oficjalnego otwarcia nowej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim.


2018 ROK

AKTYWNE FERIE

Od 22 stycznia do 26 stycznia stowarzyszenie Nasza Szkoła realizowała projekt „Aktywne ferie” na ten cel pozyskała środki przez Urząd Miejski w Miliczu. W tym terminie zostały zrealizowane zajęcia dla 100 dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim, które nie miały możliwości wyjazdu i spędzały ferie w domach. Zorganizowano dwa wyjazdy autobusem do parku rozrywki we Wrocławiu. W trakcie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych, plastycznych oraz grach i zabawach. Wszystkie dzieci skorzystały z ciepłego posiłku i napoju. Wyjazd spowodował oderwanie dzieci i młodzieży od telewizora, komputera w czasie ferii. Uczestnicy rozwijali swoją samodzielność, a wyjazd przyczynił się do integracji uczniów.

 

ROK 2017

WNUCZEK UCZY DZIADKA

Od 4 maja do 30 czerwca dzięki otrzymaniu przez Urząd Miejski w Miliczu dotacji na realizację projektu Wnuczek uczy dziadka został zorganizowany cykl zajęć. Zadanie polegało na przeprowadzeniu w pracowni komputerowej placówki zajęć przygotowujących do korzystania z komputera dla grupy dziadków przy pomocy ich wnuków. Celem przedsięwzięcia było propagowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród starszego pokolenia. Zajęcia pozwoliły na zdobycie przez emerytów podstawowej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem komputera.

 

WODA-NATURALNYM WYBOREM DZIECI

Od 1 maja do 30 listopada stowarzyszenie Nasza Szkoła dzięki pozyskanym funduszom z Urzędu Miejskiego w Miliczu realizowała projekt „Woda-naturalnym wyborem dzieci”. Zadanie polegało na promowaniu zdrowych nawyków żywieniowych poprzez upowszechnianie wśród dzieci picia wody zamiast napojów słodzonych. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie dzieciom i ich rodzicom roli wody w codziennej diecie oraz niwelowanie złych nawyków u młodego pokolenia.

AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW- ŚWIĘTO SZKOŁY

Od 17 maja do 31 maja 2017 r. realizowaliśmy projekt dzięki przyznanym środkom przez Urząd Miejski w Miliczu. Celem zadania było propagowanie wśród uczniów SP we Wziąchowie Wielkim historii i tradycji placówki. Zadanie zrealizowano poprzez zbieranie pamiątek, archiwalnych zdjęć, materiałów wspomnieniowych, przeprowadzanie wywiadów z byłymi uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Zebrany materiał posłużył do przygotowania w holu placówki wystawy „Nasza szkoła dawniej i dziś”. Zwieńczeniem zadania było również opracowanie i wydanie folderu oraz broszurki wspomnieniowej obrazującej historię szkoły od czasu jej powstania. Został również opracowany i wydany symboliczny znaczek jako pamiątka ze Święta Szkoły. Wydany materiał został przekazany uczniom, rodzicom oraz społeczności lokalnej podczas uroczystości 31.05.2017r. Wydarzenie to, stało się punktem wyjścia do uchwalenia Święta Szkoły, które na stałe wpisze się w tradycję placówki, a zbiory historyczne będą gromadzone systematycznie.

POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ

Od 1 września do 30 listopada realizowaliśmy projekt Poznaj swoją okolicę, dzięki kwocie pozyskanej od Urzędu Miejskiego w Miliczu. W ramach realizacji zadania uczniowie Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim zbierali informacje o atrakcjach turystycznych okolic Wziąchowa Wielkiego. Koordynatorem zadania był Szkolny Klub Turystyczny, który powstał przy placówce. W przedsięwzięciu zostali włączeni uczniowie klas I-VII, którzy brali udział w różnych formach zbierania informacji: rajdy, wycieczki, konkursy, warsztaty. W wyniku realizacji zadania uczniowie: poznali atrakcje turystyczne Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, zrozumieli niektóre zagrożenia środowiska naturalnego, a także rozwinęła się działalność turystyczno-krajoznawcza wśród uczniów. Uczestnicy dzięki zdobytej wiedzy podczas różnych form edukacji opracowali prezentację multimedialną promującą walory przyrodnicze regionu, wykorzystując zakupiony na ten cel sprzęt multimedialny.

SPOTKANIE Z MUZYKĄ

Od 1 września do 31 grudnia 2017 r. dzięki pozyskanej kwocie przez stowarzyszenie Nasza Szkoła przyznanej przez Urząd Miejski w Miliczu realizowaliśmy projekt Spotkanie z muzyką. Celem zadania było podniesienie poziomu kulturalnego wśród uczniów Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim poprzez udział w cyklu koncertów prowadzonych w budynku placówki. Całe przedsięwzięcie poświęcone było ściśle określonej tematyce, skupionej wokół różnych instrumentów, teorii muzyki, wykonawców i utworów muzyki klasycznej. Planowane treści posłużyły jako wypełnienie realizacji programu wychowawczego szkoły.

„ROZWÓJ-KU LEPSZEMU!”

W grudniu 2017r. Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” przy współpracy z Funduszem Inicjatyw Lokalnych „Dolny Śląsk Lokalnie” zorganizowało cykl zajęć dla rodziców i dzieci pod hasłem „Rozwój-Ku lepszemu!”. Zajęcia miały na celu propagowanie technologi informacyjnej i komunikacyjnej tj. poznanie zastosowania i funkcji programów MS office: Word, Excel i Power Point. Na zajęciach uczestnicy poznali sposoby formatowania dokumentów, tworzenia wykresów i tabel, a także nauczyli się tworzyć prezentacje multimedialne.