Turniej szachowy

W dniu 14 lutego br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyA� siA� VIII OgA?lnopolski Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.
W turnieju wziA�A�o udziaA� 75 zawodnikA?w. WA�rA?d zawodnikA?w byli ubiegA�oroczni medaliA�ci mistrzostw Polski, a takA?e kilkoro finalistA?w tegorocznych Mistrzostw Polski w Szachach.

cheap pills
cheap cardura dosage where can you buy antivert

Turniej rozgrywany byA� na dystansie 7 rund z czasem 15 min. na zawodnika. W grupie do lat 10 zwyciA�stwo przypadA�o 9-letniemu Krzysztofowi Mateli, uczniowi klasy IIIb, reprezentantowi UKS Skoczek w Miliczu. Krzysiu pokonaA� rywali wygrywajA�c 6 z 7 partii.
TradycjA� Ostrowskiego turnieju sA� SuperPuchary ufundowane przez PosA�a RP Andrzeja DerA� dla zwyciA�zcA?w meczA?w handicapowych pomiA�dzy najlepszymi zawodnikami i zawodniczkami w grupie do lat 10 i do lat 13. RA?wnieA? ten pojedynek zakoA�czyA� siA� zwyciA�stwem Krzysztofa nad starszym przeciwnikiem, a PoseA� Andrzej Dera osobiA�cie wrA�czyA� puchar mA�odemu szachiA�cie.

http://xn--o9j0bk5t7e2a3h.net/?p=4566

MAT-MIX

pills online

W dniu 19 lutego odbyA� siA� szkolny etap konkursu MAT-MIX. W konkursie wziA�A�o udziaA� 18 uczniA?w. Uczniowie startowali w dwA?ch kategoriach wiekowych: kl. III-IV, kl.V-VI.

Do finaA�u zakwalifikowaA�o siA� po 2 uczniA?w, ktA?rzy uzyskali najlepsze wyniki i bA�dA� nas reprezentowaA� w Cieszkowie.
cardizem sale

W kategorii klas III:A� Krzysztof Matela i Julian Stachura z klasy IIIb,A� natomiast kategorii klas piA�tych i szA?stych:A� Hubert Marczyk z klasy Va i Aleksandra Macholak z klasy VI.

http://dewa.tv/anacin-cost/
Gratulujemy!

Pierwszy DzieA� Wiosny

Jak co roku w naszej szkole organizowany jest Pierwszy DzieA� Wiosny, ktA?ry w tym roku poA�A�czony byA� z Programem Profilaktyki dotyczA�cym uzaleA?nieA�. Klasa VI przygotowaA�a przedstawienie dotyczA�ce zagroA?eA� dla zdrowia wynikajA�cych z uA?ywania alkoholu i palenia papierosA?w oraz jaki wpA�yw majA� uzaleA?nienia na kontakty z otoczeniem. Na poczA�tku uczniowie przeprowadzili quiz na temat profilaktyki uzaleA?nieA�, po ktA?rym Nikola WoA�os z klas VB zaA�piewaA�a piosenkA� o zdrowiu. W dalszej czA�A�ci uczniowie odegrali scenkA� a�zW krainie palaczya�? w ktA?rej przedstawili zebranym jak szkodliwe substancje znajdujA�ce siA� w papierosach oddziaA�ujA� na organizm czA�owieka.
Kolejnym punktem tegorocznej uroczystoA�ci byA� Konkurs na najpiA�kniejszA� MarzannA�. Prace konkursowe oceniali: Pani Dyrektor Aleksandra Markowska, P. Iwona BagiA�ska i P. Emanuela ToboA�a. Konkurs odbyA� siA� w dwA?ch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i klasy IV-VI. Komisja nie miaA�a A�atwego zadania. Wszystkie Marzanny wykonane byA�y A�wietnie. Po dA�ugich i burzliwych obradach laureatami konkursu zostali:

Kategoria klas 0-III
I miejsce: Ia
II miejsce: a�z0a�?a
III miejsce: II order hytrin prostate

Kategoria klas IV-VI:
I miejsce: Vb
II miejsce: IV
III miejsce: Va

Czytaj więcej

Akcja charytatywna na rzecz schroniska

W lutym zostaA�a zorganizowana w naszej szkole zbiA?rka na rzecz Schroniska dla ZwierzA�t. Uczniowie zaangaA?owali siA� w akcjA� co przeA�oA?yA�o siA� na iloA�A� zebranej karmy. Wykazali siA� empatiA� i bezinteresownA� chA�ciA� niesienia pomocy potrzebujA�cym zwierzA�tom ze schroniska.

Zebrane dary zostaA�y przekazane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych ZwierzA�t w Krotoszynie.

Serdecznie dziA�kujemy wszystkim, ktA?rzy uczestniczyli w akcji,A� za ofiarnoA�A�A� i chA�A� niesienia pomocy pokrzywdzonym zwierzA�tom.

pills online

Magiczne Miejsca Doliny Baryczy

W dniu 12 marca br. w SuA�owie odbyA� siA� MiA�dzypowiatowy Konkurs „Magiczne Miejsca Doliny Baryczy”. NaszA� szkoA�A� reprezentowaA�y cztery uczennice: Angelika PorA�biak z kl.VB, Weronika Otworowska, Weronika Becker z kl. VI oraz Nikola WoA�os z kl. VB.

order hydrea uses
Angelika PorA�biak zostaA�a wyrA?A?nionA� za pracA� wykonanA� tuszem. Cheap

OgA?lnopolski Turniej Wiedzy PoA?arniczej

Gminny etap OgA?lnopolskiego Turnieju Wiedzy PoA?arniczej odbyA� siA� dnia 12 marca 2015r. Z naszej szkoA�y wziA�A�y udziaA� dwie uczennice: Martyna Miszkiewicz i Aleksandra Macholak z klasy VI.

Pills Pills Aleksandra Macholak zadobyA�a II miejsce i weA?mie udziaA� w etapie powiatowym w PSP Milicz, ktA?ry odbA�dzie siA� dnia 27 marca br.

Gratulujemy! how much is yasmin in uk haldol decanoate cost

Spektakl „AspiA�ca KrA?lewna”

avapro online calculator Buy

W czwartek 26 lutego dzieci z oddziaA�A?w przedszkolnych oraz klas 1-3 pojechaA�y do OA�rodka Kultury w Miliczu na wystawiany przez WrocA�awski Teatr Muzyczny T-art spektakl a�zAspiA�ca KrA?lewnaa�? w reA?yserii MaA�gorzaty FijaA�kowskiej. Spektakl muzyczny a�zAspiA�ca KrA?lewnaa�?, to interpretacja baA�ni Charlesa Perraulta znana dzieciom na caA�ym A�wiecie. Dzieci zostaA�y przeniesione w A�wiat czarownic, mrocznych zaklA�A�, dobrych wrA?A?ek, krA?lewien i ksiA�A?A�t. Ubrana w baA�niowA� muzykA� i osadzona w magicznej scenerii jedna z najpiA�kniejszych historii o miA�oA�ci ukazuje najcudowniejsze chwile dzieciA�stwa. Spektakl okazaA� siA� wspaniaA�A� zabawA� dla dzieci rA?wnieA? dziA�ki moA?liwoA�ci aktywnego uczestniczenia w przedstawieniu.

can u buy reglan over the counter

VIII Powiatowy Konkurs JA�zyka Angielskiego

20150310_092401We wtorek 10 marca 2015 roku odbyA� siA� VIII Powiatowy Konkurs JA�zyka Angielskiego, w ktA?rym udziaA� wziA�li uczniowie z 4 szkA?A� powiatu milickiego: SzkoA�a Podstawowa we WziA�chowie Wielkim, SzkoA�a Podstawowa w KuA?nicy Czeszyckiej, SzkoA�a Podstawowa nr 2 w Miliczu oraz SzkoA�a Podstawowa w Czatkowicach. Do konkursu przystA�piA�o 21 uczniA?w z klas V-VI. Celem konkursu byA�o rozbudzanie i rozwijanie zainteresowaA� do nauki jA�zyka angielskiego, motywowanie uczniA?w do doskonalenia sprawnoA�ci jA�zykowych oraz umoA?liwianie uczniom zaprezentowania umiejA�tnoA�ci jA�zykowych.

W wyniku koA�cowej klasyfikacji w kategorii klas V Natalia PA�kalska z kl.VB zajA�A�a II miejsce, a w kategorii klas VI – II miejsce zajA�A�a Kinga MiA�kus, a III miejsce Katarzyna Polit z kl.VI.

buy nizagara 100

Gratulujemy!!!

http://koochesfahan.salehin.ir/2018/03/15/cheap-aricept-drug/ Buy propecia order online uk

IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kartka A�wiA�teczna na BoA?e Narodzenie”

Pills cefadroxil price in pakistan

W lutym br. odbyA� siA� wernisaA? IX Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kartka A�wiA�teczna na BoA?e Narodzenie”. W konkursie wziA�A�o udziaA� 170 uczniA?w z 8 szkA?A� powiatu milickiego. Nasi uczniowie zajA�li nastA�pujA�ce miejsca:

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce: Angelika PorA�biak z kl. VB, Jagoda Molska z kl.IV

II miejsce: Dominika Mielnik z kl.VI

 

W kategorii klas I-III:

III miejsce: Wiktoria Burszowska z kl.IC.

 

Cheap buy zyrtec walmart WyrA?A?nienie otrzymali nastA�pujA�cy uczniowie:

Martyna Miszkiewicz z kl.VI

Kinga Skrzypczak z kl. VA

Karolina Drzazga z kl.VB

Gratulujemy!