”Wychodzimy z ławek .Dolina Baryczy-poznaj swoją okolicę.”

Stowarzyszenie Nasza Szkoła znalazło się na liście beneficjentów konkursu ogłoszonego przez Fundację PZU, która sfinansuje projekt o nazwie: ”Wychodzimy z ławek. Dolina Baryczy-poznaj swoją okolicę. Wszyscy uczniowie naszej szkoły wezmą udział w cyklicznych zajęciach pozalekcyjnych w terenie, które będą miały formę wycieczek krajoznawczych po Dolinie Baryczy planowanych do 30 czerwca 2021r. Wśród wielu atrakcji przewidziane są: gra terenowa, przyrodnicze zajęcia filmowe, zwiedzanie zabytków naszego regionu czy obserwacje ciekawych gatunków fauny i flory naszej małej ojczyzny.

Czytaj więcej