Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim

Koncert NFM

W środę 14 września odbył się w naszej szkole ,pierwszy w tym roku szkolnym, koncert z cyklu „Wyjazdowe Audycje Muzyczne”. Spotkanie pod nazwą „Gitara – instrument nie tylko do ogniska” zainicjowało szósty już rok koncertów w wykonaniu artystów NFM w naszej szkole. Tym razem muzycy zabrali uczniów w podróż dookoła świata z gitarą, by ukazać najmłodszym słuchaczom różne jej oblicza. Spod palców wykonawców spłynęły kojące dźwięki przebogatego repertuaru gitarowego – od klasyki po muzykę hiszpańską oraz latynoamerykańską opartą na rytmach krajów Ameryki Łacińskiej. Brzmienie gitary wzbogacono o instrumenty perkusyjne. Gitarzyści oczarowali publiczność nie tylko swoją grą , ale i pięknym brzmieniem gitary, które od wieków urzeka słuchaczy na całym świecie.

XII Tydzień Wychowania

Hasłem tegorocznego, XII Tygodnia Wychowania, który trwał od 11 do 17 września w naszej szkole były słowa „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).
Uczniowie starszych klas na godzinach wychowawczych pochylili się nad hierarchią wartości, uczniowie klas młodszych zastanawiali się wraz ze swoimi nauczycielami nad tym kim chcą zostać w przyszłości, jaki chcieliby wykonywać zawód i co zrobić by osiągnąć cel. Na lekcjach religii towarzyszyła nam postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży.
 

Stypendia Burmistrza Gminy Milicz

15 września w nowo otwartym kinie Capitol w Miliczu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Burmistrza Gminy Milicz. Wśród nagrodzonych za doskonałe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uczniów szkół podstawowych znalazła się Julia Pasznicka z klasy VII. Laureatka odebrała nagrodę z rąk pana Burmistrza Piotra Lecha oraz Wiceburmistrza Łukasza Rokity. W uroczystości wzięła udział Mama uczennicy oraz Dyrektor Małgorzata Posacka.
Julio, Gratulujemy!!!!
 

Spotkanie nt. odpowiedzialności karnej nieletnich

W piątek 9.09.2022r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji starszą sierżant Aleksandrą Piłaszewicz poświęcone odpowiedzialności karnej nieletnich, w którym wzięły udział klasy 7 i 8. Podczas prelekcji poruszano tematy związane z przemocą w internecie- hejtem, używkami. Omówiono konsekwencje prawne, jakimi mogą zostać objęte osoby młodociane dopuszczające się wykroczeń. Uczniowie zostali poinformowani o nowych uprawnieniach dyrektora szkoły w przypadkach nieprzestrzegania regulaminu ucznia. Pod koniec zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.
 

Spotkanie z policjantką w klasach 0-I.

Dnia 09.09.2022r. policjantką z Milicza – starsza sierżant Aleksandra Piłaszewicz przeprowadziła z uczniami klas 0-I zajęcia profilaktyczne dotyczące istotnych kwestii bezpieczeństwa. Pani sierżant rozmawiała z dziećmi o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówiła sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe oraz przypomniała jak wygląda pełne wyposażenie roweru i ubioru rowerzysty. Na zadawane pytania podczas spotkania, dzieci chętnie odpowiadały, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały przykłady niewłaściwego zachowania się. Na zakończenie prelekcji uczniowie mogli zadawać funkcjonariuszce pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.
Skip to content