Podsumowanie projektu szkolnego „A�yj zdrowo”

Cheap cheap micronase medication

W dniach 15-19 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyA�o siA� podsumowanie projektu szkolnego a�zA�yj zdrowoa�?. Celem caA�orocznych dziaA�aA� byA�a edukacja w zakresie trwaA�ego ksztaA�towania prozdrowotnych nawykA?w wA�rA?d uczniA?w poprzez promocjA� bezpiecznego, aktywnego stylu A?ycia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad zbilansowanej diety.
KaA?dy dzieA� tygodnia byA� poA�wiA�cony poszczegA?lnym tematom zwiA�zanym ze zdrowiem i bezpieczeA�stwem.

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny a�zRysujA� PROW 2007-2013a�? – wyniki konkursu

MiA�o jest nam poinformowaA�, A?e uczennica nasze szkoA�y Martyna Miszkiewicz z klasy VI zajA�A�a I miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez SamorzA�d WojewA?dztwa DolnoA�lA�skiego w ramach Programu Rozwoju ObszarA?w Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).

Buy order azulfidine cost

Przy wyborze prac Komisja Konkursowa oceniaA�a: zgodnoA�A� tematu pracy z tematykA� konkursowA� oraz jej zawartoA�A� informacyjno- promocyjnA�; estetykA� i sposA?b wykonania pracy; oryginalne spojrzenie na problematykA� zwiA�zanA� z funduszami Unii Europejskiej oraz kreatywnoA�A� pracy.

http://acapesbignona.com/buy-arimidex-south-africa/ order trandate generic name
W kategorii szkA?A� podstawowych ocenianych byA�o 313 prac.

Za zajA�cie I miejsca Martyna otrzymaA�a aparat fotograficzny oraz wywalczyA�a nagrodA� dla szkoA�y.

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs fotograficzny „O poranku i o zmierzchu”

Konkurs fotograficzny zorganizowany zostaA� przez ZespA?A� ParkA?w Krajobrazowych WojewA?dztwa Wielkopolskiego oraz DolnoA�lA�ski ZespA?A� ParkA?w Krajobrazowych. Konkurs promuje walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Parku Krajobrazowego a�zDolina Baryczya�?. Konkurs adresowany jest do uczniA?w szkA?A� podstawowych klas IV a�� VI oraz gimnazjA?w z terenu gmin poA�oA?onych na terenie Parku Krajobrazowego a�zDolina Baryczya�?. Tegoroczna IV edycja konkursu nosi nazwA� a�zO poranku i o zmierzchua�?.

Komisja konkursowa przyznaA�a cheap sominex review II miejsce Bartkowi WA�sikowi z klasy VB, a III miejsce Aleksandrze Macholak z klasy VI. Gratulujemy!

http://foafafrique.org/confidor-cost/ purchase minocin for rheumatoid buy pills

III PrzeglA�d UkA�adA?w Gimnastyczno-Tanecznych

Dnia 29 maja 2015 uczniowie grup 0a i 0b razem z wychowawczyniami paniA� BeatA� Ibron i paniA� IzabelA� BochyA�skA� wziA�li udziaA� w III PrzeglA�dzie UkA�adA?w Gimnastyczno-Tanecznych /CZIRLIDEREK/ dla przedszkolakA?w organizowanych przez SzkA?A�kA� PiA�karskA� Milicz i Przedszkole SamorzA�dowe. 10-osobowa grupa dziewczA�t a�zczirlidereka�? w pokazowych strojach przedstawiA�a ciekawy ukA�ad taneczny i otrzymaA�a wyrA?A?nienie. Z kolei 10- osobowa grupa chA�opcA?w zaprezentowaA�a swoje umiejA�tnoA�ci piA�karskie w 6 konkurencjach. Po dA�ugich zmaganiach nasza druA?yna zajA�A�a 5 miejsce.

Prezentacje sportowe odbyA�y siA� w ramach projektu a�zSzukamy piA�karskich talentA?w.a�? Na stadionie pojawili siA� trenerzyA� wrocA�awskich szkA?A�ek piA�karskich a�zAP AsLA�SK WROCA?AWa�? i a�zOLYMPIC WROCA?AWa�?. Na turnieju byli rA?wnieA? obecni piA�karze pierwszej druA?yny AsLA�SKA WROCA?AW.

Buy cost of accutane with aetna insurance buy pills

A�DziA�kujemy Radzie RodzicA?w, ktA?ra zakupiA�a stroje dla wszystkich przedszkolakA?w.

Serdecznie dziA�kujemy PaA�stwu Magdalenie i Marcinowi Genderom, ktA?rzy sfinansowali przejazd na olimpiadA�.

zestril sales

Wycieczka do Bobolandii

http://sacdongayve.com/2018/03/18/estrace-delivery/

DniaA� 29 maja 2015r. uczniowie klas pierwszych i druga wraz z wychowawcami wziA�li udziaA� w wycieczce do Bobolandii – najwiA�kszego w Polsce Parku Rozrywki Rodzinnej we WrocA�awiu. Dzieci A�wietnie siA� bawiA�y, atrakcyjnie i wesoA�o spA�dziA�y wolny czas.A�NiezwykA�A� frajdA� okazaA�a siA� ogromna konstrukcja skA�adajA�ca siA� z 10 metrowej zjeA?dA?alni rolkowej, maA�pi gaj, trampolina piA�ciopolowa, krokodyl, gA?ra piaskowa i wulkan. Dzieci z wielkA� chA�ciA� znajdowaA�y sobie zajA�cia korzystajA�c takA?e z mini rowerkA?w, armatek na piA�eczki czy gier stoA�owych.A� Cztery godziny pobytu bardzo szybko dobiegA�y koA�ca i nadszedA� czas poA?egnania siA� z tym magicznym i bajkowym miejscem. Wycieczka byA�a bardzo udana i dzieci zmA�czone ale i zachwycone wrA?ciA�y szczA�A�liwie do domu.

where can i purchase ginseng pills online buy synthroid mexico

III Powiatowy Konkurs „PiA�knie czytam”

Dnia 21 maja 2015 roku trzech uczniA?w naszej szkoA�y, Wiktoria Burszowska zA� klasy IC, Zuzanna KwaA�niewska z klasy II i Julian Stachura z klasy IIIB, wziA�li udziaA� w III Powiatowym Konkursie pt. a�zPiA�knie czytama�? dla uczniA?w klas I-III zorganizowanym przez SzkoA�A� PodstawowA� nr 2 w Miliczu.A� Celem konkursu byA�o upowszechnianie czytelnictwa wA�rA?d dzieci, zachA�canie do gA�oA�nego czytania oraz szukanie przyjemnoA�ci w obcowaniu z lekturA�.

Po dA�ugich zmaganiach pills online Wiktoria Burszowska zdobyA�a I miejsce price for zyban w kategorii uczniA?w z klasy I,A� Julian Stachura how much diakof wywalczyA� II miejsce w grupie uczniA?w z klasy III.

Serdecznie gratulujemy!

http://www.beauty-care.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/how-much-trazodone-to-overdose/