Pasowanie na ucznia i czytelnika biblioteki

Dnia 28 stycznia w kameralnej atmosferze pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na ucznia szkoły podstawowej. Uroczystość poprowadziły starsze koleżanki z kl.3, K.Leszczyszyn i B.Burszowska. Dziesięcioro uczniów w galowych strojach śpiewem i recytacjami pożegnało się z czasem zabaw przedszkolnych, by stać się pełnoprawnymi uczniami. Pani dyrektor dokonała tradycyjnego pasowania, po czym zwróciła się do pierwszoklasistów podkreślając rangę, wyjątkowość tej uroczystości w życiu każdego ucznia. Życzyła dzieciom nawiązania prawdziwych przyjaźni w szkole.

Czytaj więcej

Szkolny Klub Wolontariatu – akcje charytatywne

Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie wielkim w okresie przedświątecznym zorganizował akcję wspomagającą ośrodki misyjne „Kup Pan szczotkę” i „Opatrunek na Ratunek”. Przy współudziale Parafii pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy w Gądkowicach udało się zebrać 95 past i 120 szczoteczek do zębów oraz dwa kartony opatrunków. Do akcji włączyli się również podopieczni Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie zebrane środki opatrunkowe, pasty i szczoteczki do zębów wysłane zostały do Fundacji Humanitarnej Redemptoris Missio.

Czytaj więcej