Pasowanie na ucznia i czytelnika biblioteki

Dnia 28 stycznia w kameralnej atmosferze pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na ucznia szkoły podstawowej. Uroczystość poprowadziły starsze koleżanki z kl.3, K.Leszczyszyn i B.Burszowska. Dziesięcioro uczniów w galowych strojach śpiewem i recytacjami pożegnało się z czasem zabaw przedszkolnych, by stać się pełnoprawnymi uczniami. Pani dyrektor dokonała tradycyjnego pasowania, po czym zwróciła się do pierwszoklasistów podkreślając rangę, wyjątkowość tej uroczystości w życiu każdego ucznia. Życzyła dzieciom nawiązania prawdziwych przyjaźni w szkole.

Mali bohaterowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Po pasowaniu uczniowie złożyli uroczystą obietnicę dbałości o książki, gdyż z tą chwilą stali się także pełnoprawnymi czytelnikami szkolnej biblioteki, choć faktycznie wszyscy już wypożyczają książki przynajmniej od roku i często goszczą w bibliotece. Pierwszoklasiści zostali obdarowani książkami a w klasie czekał na nich słodki poczęstunek.
Uroczystość przygotowały- wychowawczyni kl.1, p. M.Janas i bibliotekarka, p, G. Srokowska.