MA�odzieA?owa Rada Miejska

http://resaleretro.com/protonix-online/

Dwoje uczniA?w naszej szkoA�y, Julia Banasiak z kl. VI a oraz Marcin Miszkiewicz z kl. V wziA�A�o udziaA� w wyjeA?dzie MA�odzieA?owej Rady Miejskiej do WrocA�awia na lekcjA� samorzA�dnoA�ci. MA�odzi radni ze wszystkich szkA?A�, ktA?rych organem prowadzA�cym jest gmina Milicz, mieli okazjA� zasiA�A�A� w fotelach radnych Sejmiku WojewA?dzkiego i dowiedzieA� siA� interesujA�cych informacji dotyczA�cych ustroju paA�stwa, demokracji, samorzA�dnoA�ci, struktury UrzA�du WojewA?dzkiego, promocji Dolnego AslA�ska w Polsce i poza niA�. Przed wizytA� w DolnoA�lA�skim UrzA�dzie WojewA?dzkim radni zwiedzili Stadion Miejski we WrocA�awiu, na ktA?rym dzieA� wczeA�niej odbyA� siA� mecz Polska- Czechy. Uczniowie mogli wejA�A� do pomieszczeA� zwykle niedostA�pnych dla osA?b z zewnA�trz: do szatni, gabinetA?w odnowy biologicznej czy stadionowego aresztu. Radni mogli rA?wnieA? wejA�A� na pA�ytA� boiska, zasiA�A�A� na A�awce rezerwowych i w loA?ach VIP. Stadion zrobiA� na uczestnikach wycieczki ogromne wraA?enie. W drodze powrotnej mA�odzi radni posilili siA� w McDonaldsie i zadowoleni wrA?cili do Milicza.

sinus infection treatment flonase

Powiatowy konkurs „Jan PaweA� II”

W dniu 17 listopada 2015r., juA? jedenasty raz, wziA�liA�my udziaA� w powiatowym konkursie religijnym a�zJan PaweA� II a�� papieA? ludzkich serca�?.A� Konkurs tradycyjnie przygotowaA�a pani Katechetka ze szkoA�y podstawowej w Dunkowej p. MirosA�awa Mulik. Do konkursu przystA�piA�o kilka szkA?A� z powiatu milickiego. NaszA� szkoA�A� reprezentowaA�y uczennice z klasy VI b Angelika PorA�biak i Natalia PA�kalska.
Konkurs skA�adaA� siA� z 2 czA�A�ci. Pierwsza czA�A�A� testu to 16 pytaA� otwartych. Uczniowie mieli odpowiedzieA� m.in. na pytanie o ksiA�A?ki napisane przez Karola WojtyA�A�, jak mieli na imiA� rodzice chrzestni Karola WojtyA�y, jakie miasta odwiedziA� Jan PaweA� II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski czy kim byA� MieczysA�aw Kotlarczyk i dlaczego papieA? wspomina go po 50 latach? Kolejna czA�A�A� testu to 20 pytaA� zamkniA�tych.
Po 45 minutach zmagaA�A� nasza uczennica Angelika PorA�biak zajA�A�a 4 miejsce z wynikiem 45 pktA� i otrzymaA�a wyrA?A?nienie.
DziewczA�ta do konkursu przygotowaA�a p. ElA?bieta Raburska.

Serdecznie gratulujemy oby naszym reprezentantkom!

TydzieA� Polski

lowest price generic lipitor cheap himcocid espanol

Dnia 10 listopada 2015 roku wszyscy uczniowie naszej szkoA�y ubrani w stroje apelowe ozdobione piA�knymi kotylionami w barwach narodowych zebrali siA� w sali gimnastycznej, by wziA�A� udziaA� w podsumowaniu ogA?lnoszkolnego projektu edukacyjnego a�zTydzieA� Polskia�?. UroczystoA�A� rozpoczA�A� wystA�p klasy VI b, ktA?ra przygotowaA�a wraz z paniA� ElA?bietA� RaburskA� piA�kny apel zatytuA�owany a�zWizyta w muzeuma�?. Uczniowie dziA�ki starszym koleA?ankom i kolegom poznali historiA� polskich powstaA� narodowych, tragiczne dzieje naszych rodakA?w podczas rozbiorA?w czy I wojny A�wiatowej. NastA�pnie odbyA�a siA� pierwsza czA�A�A� Festiwalu PieA�ni Patriotycznej, podczas ktA?rej uczniowie klas I-III zaA�piewali takie pieA�ni A?oA�nierskie, jak a�z O mA?j rozmaryniea�? czy a�z UA�ani, uA�ania�?. Komisja w skA�adzie: p. M. Janas, p. M. Matylak i J. Banasiak (przewodniczA�ca SU) z uwagA� przysA�uchiwaA�y siA� wystA�pujA�cym.

Czytaj więcej

Konkurs „PapieA? ludzkich serc – AswiA�ty Jan PaweA� II

W dniu 4 listopada 2015r. uczniowie naszej szkoA�y wziA�li udziaA� w szkolnym etapie konkursu lotrisone over the counter walgreens PAPIEA� LUDZKICH SERC a�� AsWIA?TY JAN PAWEA? II organizowanym przez SzkoA�A� PodstawowA� w Dunkowej.

Wyniki prezentujA� siA� nastA�pujA�co:

I miejsce:

minomycin online shoes

Natalia PA�kalska z kl. VIb

Pills

II miejsce:

cheap pills Angelika PorA�biak z kl. VIb

III miejsce:

DobrosA�awa Adamczewska z kl. VIb

Paulina Surma z kl. VIa

Serdecznie gratulujemy!

„W tajemniczej krainie baA�ni”

W dniu 28 paA?dziernika 2015r. uczniowie klas 0-III wraz z wychowawcami wybrali siA� do Milicza na przedstawienie muzyczne przygotowane przez Teatr Muzyczny w A?odzi. Aktorzy zaprezentowali dzieciom piA�knA� baA�A� muzycznA�A� pt. a�zW tajemniczej krainie krasnalia�?. Przedstawienie opowiadaA�o o a�zskrzatach malutkich, smerfach wesolutkich, krasnoludkach ubogich, krA?liczkach peA�nych trwogi, zA�oA�liwym Trolu Szczerbolu, zA�ej Czarownicy ZA�oA�nicy i NiedA?wiadku Miodojadkua�?. W trakcie trwania spektaklu moA?na byA�o wziA�A� udziaA� w licznych i zawody. Ciekawa gra aktorA?w, piA�kne dekoracje i oprawa muzyczna zachwyciA�y licznie zgromadzonA� publicznoA�A�, ktA?ra gA�oA�no i z zachwytem wyraA?aA�a swoje emocje.

http://www.aloemixers.com/blog/over-the-counter-nexium-in-canada/ buy pills himalaya ayurslim price in singapore where to buy dilantin 100mg