XVII Festiwal KolA�d i PastoraA�ek

W dniu 17 stycznia br. odbyA� siA� XVII Festiwal KolA�d i PastoraA�ek, ktA?rego organizatorem jest Gimnazjum w SuA�owie. W konkursie zaprezentowaA�o siA� A�A�cznie 232 wykonawcA?w w 6 kategoriach.
W kategorii klas I-III szkA?A� podstawowych (soliA�ci) Wiktoria Burszowska z klasy IIc zajA�A�a I miejsce wykonujA�c kolA�dA� a�zJezus MalusieA�kia�?.
W kategorii solistA?w z klas IV-VI nasza uczennica Nikola WoA�osA� z klasy VIb zajA�A�a buy elavil thailand I miejsce wykonujA�c utwA?r a�zScena to dziwnaa�?, natomiast Wiktoria Pachnik z klasy V otrzymaA�a wyrA?A?nienie za wykonanie kolA�dy a�zLulajA?e, Jezuniua�?.
price of baclofen tablets Serdecznie gratulujemy!!

cheap pills cheap pills

Zabawa karnawaA�owa

Dnia 14 stycznia 2016r Rada RodzicA?w SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim zorganizowaA�a Bal KarnawaA�owy. Dzieci przebrane w kolorowe stroje wcieliA�y siA� w bohaterA?w ulubionych bajek. PojawiA�y siA� ksiA�A?niczki, rycerze, batmani, spidermani, czarownice, indianie, roszpunki, zorro i wiele innych. ZabawA� prowadziA� wodzirej wraz z DJ-em, ktA?rzy przygotowali dzieciom mnA?stwo atrakcji. Podczas balu odbyA�y siA� konkurencje z nagrodami m.in. konkurs taA�ca, rzut piA�kA� do celu, strzelanie z A�uku, konkurs piosenki, skoki na skakance. Dla dzieci przygotowany byA� rA?wnieA? poczA�stunek. Wszyscy przy dA?wiA�kach znanych przebojA?w bawili siA� wesoA�o.

ordered haldol 2mg im bid http://labup.com.br/?p=6174 Cheap can you buy phenergan online

Gminne zawody minipiA�ki koszykowej dziewczA�t

W dniu 15 stycznia br. w naszej szkole odbyA�y siA� gminne zawody mini piA�ki koszykowej dziewczA�t. W zawodach wziA�A�y udziaA� 4 szkoA�y: SP WziA�chowo Wielkie, SP2 Milicz, SP Dunkowa, SP SuA�A?w. Po bardzo zaciA�tej walce reprezentantki naszej szkoA�y uplasowaA�y siA� na drugiej pozycji.

biaxin 500 mg cost
Pills cheap alesse generics

Gratulujemy i A?yczymy dalszych sukcesA?w!

pills online

Wizyta w gospodarstwie rolnym

Dnia 11.01.2016 roku klasy V i VI b w ramach projektu a�zLudzie rA?A?nych zawodA?wa�? odwiedziA�y gospodarstwo rolne paA�stwa OrganistA?w. Pani ElA?bieta najpierw oprowadziA�a uczniA?w po obejA�ciu, pokazujA�c obory z bydA�em, magazyn z maszynami rolnymi, stodoA�A� z paszami oraz miejsce do schA�adzania mleka. NastA�pnie opowiedziaA�a o swojej pracy. Gospodarze zajmujA� siA� hodowlA� krA?w rasy HF (holsztyA�sko-fryzyjskiej), ktA?ra jest bydA�em mlecznym, opasowym i miA�snym. WA�aA�ciciele sami zajmujA� siA� oprzA�taniem zwierzA�t, a praca ta jest bardzo pracochA�onna, gdyA? zajmuje im dziennie kilka godzin (rano- ok. 3, a po poA�udniu-4, 5). Mleko, ktA?re wydojA�, podlega ocenie, czyli jest badane i certyfikowane, zanim trafi do mleczarni, gdzie jest przerabiane na sery, jogurty czy masA�o. Uczniowie mieli okazjA� skosztowaA� mleka a�zprosto od krowya�?, z czego wielu chA�tnie skorzystaA�o. NastA�pnie piA�to- i szA?stoklasiA�ci obejrzeli rA?A?ne maszyny rolnicze, brali udziaA� w przygotowaniu mieszanki pasz dla bydA�a oraz sprA?bowali wA�asnorA�cznie nakarmiA� krowy sianem z balotA?w. Na koniec wizyty uczniowie dowiedzieli siA� rA?wnieA?, A?e rolnikiem moA?na zostaA� tylko wtedy, gdy ma siA� ukoA�czonA� szkoA�A� rolniczA�. WaA?ne jest takA?e posiadanie umiejA�tnoA�ci matematycznych i polonistycznych, by mA?c odmierzaA� odpowiednie proporcje pasz czy umieA� wypeA�niA� wnioski o dopA�aty, co mocno zadziwiA�o niektA?rych uczniA?w. Pani ElA?bieta powiedziaA�a, A?e wcale nie marzyA�a o tym , by zostaA� rolnikiem, ale dzisiaj nie wyobraA?a sobie innej pracy niA? ta. ChoA� jest to zawA?d trudny, pracochA�onny i praktycznie bez urlopu, to jednak daje wymierne korzyA�ci oraz satysfakcjA� i nie wyobraA?a sobie, by robiA�a w A?yciu coA� innego.

cheap pills

Wizyta w Piekarni-Cukierni „Rybka”

pills online

Dnia 11.01.2016 r. uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami p ElA?bietA� Poradzisz i p. AnnA� Horbik w ramach projektu orientacji prozawodowej a�zLudzie rA?A?nych zawodA?wa�? odwiedzili PiekarniA� CukierniA� a�zRybkaa�? w GA�dkowicach. DziA�ki uprzejmoA�ci wA�aA�ciciela pana Edwarda Rybki i przygotowaniu siA� pracownikA?w na naszA� wizytA�, uczniowie mogli nie tylko zapoznaA� siA� z zawodem piekarza i cukiernika, ale sprA?bowaA� swoich siA� wykonujA�c wA�asne wypieki.
Gdy tylko otworzyliA�my drzwi,A� przywitaA�y nas ciepA�ym uA�miechem pracownice-pani Monika i pani Wioletta, aA� bogata kompozycja zapachA?w pobudzaA�a naszA� wyobraA?niA� w poszukiwaniu tajemniczych produktA?w. Panie oprowadziA�y nas po rA?A?nych pomieszczeniach peA�niA�cych odpowiednie funkcje i przedstawiA�y proces powstawania rA?A?nych wypiekA?w. Najpierw uczniowie zapoznali siA� z rA?A?nymi rodzajami mA�k, ziarnami, pA�atkami owsianymi, sA�onecznikiem, siemiA� lnianym, sezamem, makiem. NastA�pnie poznaliA�my takie urzA�dzenia i maszyny jak: przesiewacz a�� do przesiewania mA�ki, mieszarkA�- do mieszania ciasta, piece piekarnicze, komorA� garowniczA�, dzielarkA� do buA�ek, smaA?alniA�, wA?zki piekarnicze, krajalnice oraz urzA�dzenia do pakowania. Wszystkie te maszyny i urzA�dzenia mogliA�my zobaczyA� w trakcie pracy. NajwiA�kszA� jednak niespodziankA� byA�o kruche ciasto przygotowane przez paniA� MarysiA�. KaA?dy uczeA� mA?gA� sam wcieliA� siA� w rolA� cukiernika i za pomocA� rA?A?norodnych foremek wykrajaA� i ukA�adaA� na blaszce swoje ciasteczka. Z niecierpliwoA�ciA� czekaliA�my na sygnaA� dzwonka, oznaczajA�cy koniec pieczenia.A� Zadowoleni,A� wrA?ciliA�my do szkoA�y, aby tam skosztowaA� naszych wypiekA?w.

Cheap

Serdecznie dziA�kujemy za ciepA�e przyjA�cie iA� poA�wiA�cony nam czas.

lamictal for generalized anxiety disorder viagra online kaufen forum

Gminne zawody minipiA�ki koszykowej

W dniu 13 stycznia br. w naszej szkole odbyA�y siA� gminne zawody mini piA�ki koszykowej chA�opcA?w.

W wyniku koA�cowej klasyfikacji poszczegA?lne druA?yny zajA�A�y nastA�pujA�ce miejsca:

I m-ce: SP WziA�chowo Wielkie
II m-ce: SP2 Milicz
III m-ce: SP SuA�A?w

urispas online dictionary buy pills Gratulujemy i A?yczymy dalszych sukcesA?w!

http://azispurba.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/cialis-low-prices/ buy cleocin gel

JaseA�ka

http://www.sviluppolocale.org/?p=1994

Dnia 18.12.2015r. w naszej szkole odbyA�y siA� JaseA�ka BoA?onarodzeniowe. Tegoroczne przedstawienie przygotowaA�y klasy II wraz z nauczycielami: p. M. Janas, p. W. KurzawA�, p. E. RaburskA�. W JaseA�kach brali udziaA�: Dyrekcja SzkoA�y, wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy obsA�ugi oraz rodzice uczniA?w. MA�odzi aktorzy z peA�nym zaangaA?owaniem, przedstawili historiA� narodzenia Jezusa. CaA�oA�A� przedstawieniaA� przeplatana byA�a kolA�dami i taA�cem, tworzA�cymi ten niepowtarzalny klimat radoA�ci i refleksji. Ogromne zaangaA?owanie mA�odych aktorA?w, nauczycieli i rodzicA?w opA�aciA�o siA�, gdyA? przedstawienie wywarA�o duA?e wraA?enie na widzach. Natomiast dzieci, miaA�y moA?liwoA�A� uczestniczenia w tradycji, a takA?e moA?liwoA�A� zaprezentowania swoich umiejA�tnoA�ci artystycznych. ByA�a to piA�kna uroczystoA�A�.A�WystA�p zostaA� nagrodzony gromkimi brawami. Na koniec dzieci zA�oA?yA�y wszystkim zgromadzonym A?yczenia A�wiA�teczne. Po czA�A�ci artystycznej Pani Dyrektor Aleksandra Markowska zA�oA?yA�a wszystkim zgromadzonym A�wiA�teczne A?yczenia i podziA�kowaA�a za wspA?lnie spA�dzony czas.

SzczegA?lne podziA�kowania w przygotowaniu uroczystoA�ci skA�adamy wszystkim rodzicom, ktA?rzy przygotowali dla dzieci przepiA�kne stroje.

buy pills

how much mobic can i give my dog price for imitrex