Baza dydaktyczna

sale dydaktyczne

2 nowoczesne sale komputerowe

nowoczesne sala językowa

sala gimnastyczna

kompleks sportowy „Boisko Orlik 2012”

plac zabaw dla dzieci

sala pedagoga i logopedy

dwie świetlice

biblioteka z centrum informacji multimedialnej

sala zabaw dla najmłodszych

siłownia zewnętrzna