Komunikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną.
 
Uczniowie klas I-IV oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.
 
Ferie zimowe trwają od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.

Koncert NFM

W środę 12 stycznia odbył się w naszej szkole kolejny koncert artystów NFM we Wrocławiu „W krainie flamenco”. W muzyczną podróż na południe Hiszpanii zabrał młodych słuchaczy zespół „Contratiempo”. To właśnie tam narodziła się barwna sztuka związana z folklorem Romów andaluzyjskich. Początkowo był to folklor ludzi ubogich, dziś flamenco jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu zwanego Andaluzją. Sztuka flamenco ma za zadanie uzewnętrznić duszę artysty i jego przeżycia.

Czytaj więcej

Informacja

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!
Zgodnie z zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. wracamy do nauki w trybie stacjonarnym.  Mając na celu utrzymanie jak najdłużej nauki w bezpośrednim kontakcie uczeń-nauczyciel, zwracam się z prośbą, aby jeszcze mocniej zintensyfikować działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego.
Proszę o przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów zawartych w obowiązujących w szkole Procedurach funkcjonowania w czasie epidemii.
Pamiętajmy w szczególności o zachowaniu dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczajmy gromadzenie się. Bezwzględnie przestrzegajmy obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych.
Jednocześnie informuję, że środki ochrony indywidualnej są cały czas dostępne dla uczniów i pracowników na terenie szkoły.
Przypominam, że najbardziej skuteczną profilaktyką przeciwko COVID-19 są szczepienia, z których od kilku tygodni mogą korzystać dzieci powyżej 5 roku życia. Mam nadzieję, że wielu naszych podopiecznych skorzystało już z tej formy ochrony zdrowia i życia.
Serdecznie pozdrawiam i życzę, aby czas nauki stacjonarnej zagościł u nas na stałe.
Zadbajmy o to wspólnie!!!

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim  w czasie epidemii od dnia 1 września 2021r zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych- tryb pełny stacjonarny

„Bezpieczny powrót do szkoły”

Od 12 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. przyszkolne Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” realizowało dla uczniów Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim projekt „Bezpieczny powrót do szkoły”. W tym celu zostały podjęte działania profilaktyczno-wychowawcze promujące właściwe zachowania w okresie pandemii..
Dzięki otrzymanym od Gminy Milicz na realizację tego zadania środkom finansowym udało się zakupić 4 profesjonalne wielofunkcyjne sprzęty do sprzątania służące zapewnieniu higienicznych, tym samym bezpiecznych warunków nauki i pracy.

Czytaj więcej