Patronka

Wyłoniliśmy Patronkę !!!
W wyniku głosowania,które zakończyło się 27 stycznia, Patronką naszej szkoły zostanie WANDA RUTKIEWICZ !!!
II miejsce w głosowaniu zajęła św.Jadwiga Andegaweńska, a III Wisława Szymborska.