Przekazanie flagi „The World Game”

how much motrin to give 20 pound baby http://mm-59sport.com/cephalexin-generic-for-keflex/ order diovan generic name 19 wrzeA�nia troje uczniA?w naszej szkoA�y z klasy VI braA�o udziaA� w uroczystej ceremonii przekazania flagi „The World Games” z rA�k olimpijskiego wioA�larza PawA�a RaA�dy wicemistrza olimpijskiego z Pekinu, brA�zowego medalisty z mistrzostw A�wiata, zawodnika AZS Politechnika WrocA�awska dla uczniA?w SzkoA�y Podstawowej im.Astrid Lindgren w Miliczu. UroczystoA�A� zostaA�a zorganizowana w milickim KOM-ie. Podczas imprezy zaprezentowano w formie piktogramA?w 40 dyscyplin sportowych, ktA?re bA�dzie moA?na oglA�daA� podczas The World Games 2017 we WrocA�awiu.

Czytaj więcej

Dni przyrody w sercu stawA?w.

W piA�tek, 19 wrzeA�nia 10 uczniA?w klas piA�tych i szA?stych wziA�A�o udziaA� w imprezie edukacyjnej pt. a�zDni przyrody w sercu stawA?wa�?, ktA?ra odbyA�a siA� w SP w Nowym Zamku. Uczniowie uczestniczyli w grze terenowej, ktA?rej trasa przebiegaA�a A�cieA?kA� edukacyjnA� wokA?A� stawA?w Gadzinowych i piA�knA� alejA� dA�bowA�. AscieA?ka obejmowaA�a rA?A?ne A�rodowiska: pole, A�A�ki, las, stawy hodowlane, mokradA�a, a na uczniA?w czekaA�y ciekawe zadania zwiA�zane z ich mieszkaA�cami, a takA?e wystA�pujA�cA� tam roA�linnoA�ciA�. Uczniowie wzbogacili swojA� wiedzA� przyrodniczA� poprzez swA?j czynny udziaA� w przemierzaniu A�cieA?ki przyrodniczej, a zarazem dobrze siA� bawili. W organizacjA� wydarzenia wA�A�czyA�y siA� m.in.: DolnoA�lA�ski ZespA?A� ParkA?w Krajobrazowych, Fundacja Doliny Baryczy, Fundacja EkoRozwoju, LKP a�zLasy Doliny Baryczya�?, dziA�ki ktA?rym dzieci otrzymaA�y rozmaite gadA?ety.

effectiveness of generic diovan Buy

Narodowe Czytanie 2014

W piA�tek, 5 wrzeA�nia uczniowie klas szA?stych wziA�li udziaA� w III edycji Narodowego Czytania. Podstawowym celem przedsiA�wziA�cia zainicjowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisA�awa Komorowskiego jest popularyzacja czytelnictwa, zwrA?cenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebA� dbaA�oA�ci o polszczyznA� oraz wzmocnienie poczucia wspA?lnej toA?samoA�ci. W tym roku odbyA�o siA� czytanie a�zTrylogiia�? Henryka Sienkiewicza.

Czytaj więcej