Narodowe Czytanie 2014

W piA�tek, 5 wrzeA�nia uczniowie klas szA?stych wziA�li udziaA� w III edycji Narodowego Czytania. Podstawowym celem przedsiA�wziA�cia zainicjowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisA�awa Komorowskiego jest popularyzacja czytelnictwa, zwrA?cenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebA� dbaA�oA�ci o polszczyznA� oraz wzmocnienie poczucia wspA?lnej toA?samoA�ci. W tym roku odbyA�o siA� czytanie a�zTrylogiia�? Henryka Sienkiewicza.

SzA?stoklasiA�ci z naszej szkoA�y zapoznali siA� z biografiA� i twA?rczoA�ciA� wybitnego powieA�ciopisarza, rozszyfrowali sA�owo a�ztrylogiaa�?, wysA�uchali wzorowego czytania fragmentu a�zOgniem i mieczema�?, odkryli piA�kno i bogactwo staropolszczyzny, a takA?e porA?wnywali pierwowzA?r literacki z jego filmowA� adaptacjA�. Celem lekcji przygotowanej przez paniA� G. KrupiA�skA�-SrokowskA� i paniA� I. Mensfeld-RuciA�skA� byA�o ukazanie piA�kna ojczystego jA�zyka, kunsztu pisarskiego pierwszego polskiego noblisty, a przede wszystkim zachA�cenie mA�odzieA?y do przeczytania a�z Trylogiia�?, ktA?ra od wielu lat ksztaA�tuje historycznA� wyobraA?niA� PolakA?w.

suhagra for sale philippines Cheap


stendra avanafil cost

http://dezirefoundation.com/2018/03/18/is-prilosec-available-over-the-counter-in-canada/