Wykaz podręczników do zakupienia we własnym zakresie w roku szkolnym 2020/2021.


Procentowe zestawienie wpłat na Radę Rodziców w poszczególnych klasach:

 ➡  Wpłaty


INFORMACJE DLA RODZICÓW

➡  HARMONOGRAMY I PLANY, DNI WOLNE

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

 ➡  Procedury przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i klas pozostałych Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim