Wykaz podrA�cznikA?w na rok szkolny 2014/2015

pills online

SZANOWNI RODZICE

is paxil used for bipolar disorder

W zakA�adce „Wykaz podrA�cznikA?w” umieszczono wykaz podrA�cznikA?w obowiA�zujA�cych

w Szkole Podstawowej we WziA�chowie Wielkim w roku szkolnym 2014/2015.

Buy cost of generic accutane with insurance

Wycieczka do Zoo

buy pills

Dnia 12.06.2014 roku dzieci z oddziaA�A?w przedszkolnych pojechaA�y na wycieczkA� do ZOO we WrocA�awiu. Podczas wycieczki do Ogrodu Zoologicznego dzieci zobaczyA�y i poznaA�y rA?A?ne gatunki gadA?w, ssakA?w, ptakA?w, pA�azA?w i ryb, ktA?re do tej pory widziaA�y tylko w ksiA�A?kach lub telewizji. ZachwycaA�y siA� wielkoA�ciA� sA�oni, A?yraf, niedA?wiedzi. W ZOO dzieci czuA�y siA� bardzo swobodnie, chA�tnie spacerowaA�y i chciaA�y zobaczyA� jak najwiA�cej.

order rumalaya tablets

Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym dostarczyA� im wielu nowych wraA?eA� i radoA�ci, byA� dla nich wspaniaA�A� lekcjA� przyrody przeA?ytA� w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. W drodze powrotnej wstA�piliA�my do restauracji McDonald’s. Podczas wycieczki dopisywaA�a nam dobra pogoda i A�wietny humor. Wyjazd byA� bardzo udany.

Wycieczka do Warszawy

W dwudniowA� wycieczkA� do stolicy wybraA�o siA� 40 uczniA?w z obu klas VI i kilkoro z klas V SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim. Naszymi opiekunkami byA�y panie: Iwona RuciA�ska, Monika Matylak, Izabela BochyA�ska i Gabriela Srokowska. W godzinach przedpoA�udniowych przy piA�knej, sA�onecznej pogodzie dotarliA�my do celu naszej wycieczki.

Czytaj więcej

Wycieczka do Juraparku

pills online

W piA�tek 9 maja 2014 r. klasa III oraz kilkoro uczniA?w z klasy II wraz z wychowawcA� PaniA� KamilA� GrabiA�skA�, paniA� IzabelA� BochyA�skA� i IzabelA� SolatyckA� wybrali siA� na wycieczkA� do JuraParku w Krasiejowie. Celem wycieczki byA�o zwiedzanie pawilonu paleontologicznego i JuraParku, poznanie prehistorycznego A�wiata dinozaurA?w, dostrzeA?enie zmiennoA�ci gatunkA?w oraz poszerzenie zakresu zainteresowaA� dzieci.

order azulfidine 500mg
Czytaj więcej

II Powiatowy Konkurs „PiA�knie Czytam”

W dniu 22 maja br. odbyA� siA� II Powiatowy Konkurs „PiA�knie Czytam” dla klas I-III. Organizatorem konkursu byA�a SzkoA�a Podstawowa nr 2 w Miliczu.

NaszA� szkoA�A� reprezentowaA�o troje uczniA?w:

Zuzanna KwaA�niewska z klasy I
Julian Stachura z klasy II b
Marcin Miszkiewicz z klasy III

W kategorii klas I Zuzanna KwaA�niewska zajA�A�a III miejsca, natomiast w kategorii klas II Julian Stachura zajA�A� I miejsce.

Pills

MAT-MIX

cheap aciclovir genfar

Dnia 10 kwietnia 1014r. odbyA� siA� XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny MAT-MIX dla uczniA?w klas III-VI. Organizatorem konkursu byA�a SzkoA�a Podstawowa w Cieszkowie.

Do etapu powiatowego zakwalifikowaA�o siA� 4 uczniA?w naszej szkoA�y: Paulina Surma z kl. IVa, Hubert Marczyk z kl. IVa, Wiktoria GrodziA�ska z kl. VIb i Jakub A?uczak z kl. VIb.

Do finaA�u zakwalifikowaA�o siA� 46 uczniA?w ze szkA?A� powiatu milickiego.

Konkurs odbyA� siA� w dwA?ch kategoriach wiekowych: klasy III-IV i klasy V-VI.

Uczniowie otrzymali do rozwiA�zania zadania testowe i zadania otwarte z zakresu matematyki elementarnej.

Rywalizacja byA�a bardzo zaciA�ta i ostatecznie purchase menosan sage Hubert Marczyk zajA�A� 3 miejsce w kategorii klas III-IV.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!! cheap pills

Pierwszy DzieA� Wiosny

Od wielu lat w naszej szkole bardzo uroczyA�cie A�wiA�tujemy Pierwszy DzieA� Wiosny. DzieA� ten cieszy siA� duA?A� popularnoA�ciA� wA�rA?d uczniA?w, ktA?rzy 21 marca zawsze licznie przybywajA� do szkoA�y. NadejA�cie tej przepiA�knej pory roku byA�o okazjA� do podsumowania Programu Profilaktyki. W ciA�gu ostatnich kilku miesiA�cy uczniowie naszej szkoA�y zajmowali siA� zapobieganiem naA�ogom i zA�ym nawykom A?ywieniowym oraz promowaniem zdrowego trybu A?ycia i odA?ywiania. Wszystkie dziaA�ania byA�y czA�A�ciA� projektu ogA?lnoszkolnego a�zA�yj zdrowoa�?.

purchase zebeta online Cheap buy shatavari uk
Czytaj więcej