Lekcje otwarte z jA�zyka angielskiego i rytmiki w odziaA�ach przedszkolnych

ZajA�cia z jA�zyka angielskiego i rytmiki, na ktA?re zaproszeni zostali rodzice odbyA�y siA� w A�rodA� 11.06.2014r.

pills online buy albendazole and mebendazole

ZajA�cia z jA�zyka miaA�y na celu zaprezentowanie sposoby i metody nauczania jA�zyka angielskiego. Rodzice mogli zobaczyA� postA�py swoich pociech, poczynione w nauce jA�zyka obcego.

Pani Emanuela ToboA�a pokazywaA�a jak, w prosty sposA?b, poprzez zabawA�, moA?na zaciekawiA� i zainspirowaA� dzieci do nauki. Zagadnieniem przewodnim byA�y kolory oraz liczby. Dzieci podczas gier i zabaw ruchowych opartych na metodzie TPR (metoda reagowania caA�ym ciaA�em Total Physical Response ), powtarzaA�y oraz utrwalaA�y zdobytA� wiedzA�. Metoda ta, oparta jest na reakcji motorycznej dziecka, dlatego odpowiada na jego staA�A� potrzebA� ruchu. DziA�ki TPR zajA�cia poA�wiA�cone nauce jA�zyka obcego sA� atrakcyjniejsze. Pobudzana jest pamiA�A� motoryczna, dziA�ki czemu unika siA� znuA?enia dzieci i utraty koncentracji.

Na zakoA�czenie zajA�A� dzieci zaprezentowaA�y siA� rodzicom w piosence. WystA�p bardzo podobaA� siA� przybyA�ym goA�ciom. Przedszkolaki zostaA�y nagrodzone brawami za dobre zachowanie i aktywny udziaA�. W rozmowie z nauczycielkA� prowadzA�cA� zajA�cia rodzice przyznali, A?e widzA� efekty nauki jA�zyka angielskiego u swoich pociech i sA� mile zaskoczeni, A?e dzieci tak szybko przyswajajA� jA�zyk obcy. Ale nie ma siA� czemu dziwiA�, gdyA? umysA� dziecka jest w tym wieku bardzo chA�onny; posiadajA� one naturalnA� ciekawoA�A� A�wiata i chA�A� do nauki.Dla dzieci nauka jA�zyka angielskiego jest przede wszystkim przyjemnoA�ciA�. A�yczymy im, aby ta przyjemnoA�A� trwaA�a dA�uuuugie lata……