Stołówka szkolna

Żywienie w szkole – co rodzic wiedzieć powinien…

Autor mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz

Żywienie ucznia to ważny element funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym. Spożywanie posiłków w szkole wpływa m. in. na koncentrację, dobre samopoczucie oraz kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe dziecka. Proces nauki i przyswajania wiedzy wymaga od organizmu dużego nakładu energii, której należy dostarczać regularnie. Dlatego tak ważna jest realizacja żywienia w placówce szkolnej. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym warto, aby rodzice zapoznali się z najważniejszymi aspektami dotyczącymi żywienia dziecka w szkole.

https://ncez.pzh.gov.pl/dzieci-i-mlodziez/zywienie-w-szkole-co-rodzic-wiedziec-powinien/?fbclid=IwAR2qEBM61kfpbTu0oyAoc5hly4UN0pKDfMDhLSOdpjnzHeQw3ZdP2EN3kVI


 

KLASY I-III – GODZ.10:35

KLASY O – GODZ. 11:00

KLASY IV – VIII – GODZ. 11:35,  GODZ. 12:35

➡  Jadłospis – 20-25 maja

ALERGENY

Galeria zdjęć


Opłaty za obiady – do 10 maja 2024

ZUPA 34,00 ZŁ

II DANIE 85,00 ZŁ


  1. Informację o wysokości opłat za dany miesiąc uczeń otrzymuje w pierwszych dniach miesiąca- informacja na stronie internetowej szkoły lub informacja indywidualna (jeśli w poprzednim miesiącu były zgłoszone nieobecności). Proszę aby nie obliczać samemu kwot!
  2. Opłatę wnosi się w okresach miesięcznych z góry do 10-tego dnia miesiąca. Wpłaty dokonuje się wyłącznie przelewem na konto:

65 9582 0000 2000 0000 1212 0107

W tytule: opłata za posiłki, imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, którego dotyczy wpłata

  1. Nieobecność ucznia należy zgłosić wysyłając SMS (do godz. 9) pod nr.tel 667-053-280 wpisując w treść klasę, imię i nazwisko dziecka oraz długość nieobecności. W razie zgłoszenia choroby lub innej dłuższej nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy (z wyłączeniem pierwszego) dzień nieobecności. Opłata za dzień, w którym dokonano zgłoszenia nie podlega zwrotowi. Nieobecności niezgłoszone w terminie nie będą uwzględniane.
  2. W dniu, w którym przypada wycieczka/ wyjście klasy poza szkołę dziecko w ramach opłaconego obiadu otrzyma posiłek na drogę lub zostanie odliczony w kolejnym miesiącu.
  3. Odpisy oraz niedopłaty na koniec miesiąca zaliczane będą na poczet przyszłych należności. Nadpłaty będą przechodziły na następny miesiąc.
  4. Rezygnacja z dalszego korzystania przez ucznia z posiłków w stołówce należy zgłosić w sekretariacie szkoły do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację.

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT!

➡ Regulamin stołówki szkolnej  ➡  Regulamin


PONIEDZIAŁEK
od godz. 7:00 do godz. 14:00

WTOREK-
od godz. 7:00 do godz. 14:00

ŚRODA-

NIECZYNNE

CZWARTEK-
od godz. 7:00 do godz. 13:00

PIĄTEK –
NIECZYNNE

Intendent – p. Anna Całujek