Standardy Ochrony Małoletnich

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim wprowadziła politykę Standardów Ochrony Małoletnich. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z w/w dokumentem, stanowiącym zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Jego najważniejszym celem jest ochrona dzieci przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole. Dokument w wersji pełnej oraz skróconej (w wersji dla dzieci) znajduje się na stronie internetowej szkoły (www.spwziachowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.
W razie pytań, bądź Państwa wątpliwości związanych z wprowadzaniem w szkole polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem zachęcamy do kontaktu z osobą sprawującą nadzór nad realizacją niniejszych standardów – psychologiem Karoliną Kurzawą (tel. 071/38 49 216, wew.23, gabinet nr 2 (parter), godziny pracy środy 8.00 – 14.00, piątki 8.00 – 13.00).