KONKURS PLASTYCZNY „MIKOA?AJ”

20161214_124449Uczniowie klas O-III wziA�li udziaA� w szkolnym konkursie plastycznym „MikoA�aj”. Zadaniem uczestnikA?w byA�o wykonanie pracy przestrzennej przedstawiajA�cej postaA� Asw. MikoA�aja dowolnA� technikA�. Celem konkursu byA�o popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajA?w boA?onarodzeniowych, rozwijanie i ksztaA�towanie wyobraA?ni plastycznej i wraA?liwoA�ci estetycznej oraz rozbudzanie inwencji twA?rczej.

http://bagusprast.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/cephalexin-chlamydia-treatment/

Czytaj więcej

JASEA?KA

dscn1406Na czym polega czar BoA?ego Narodzenia i kto najbardziej doA�wiadcza magii tych A�wiA�t? Dzieci, bo tylko one potrafiA� z peA�nym zaangaA?owaniem zaintonowaA�A� a�zWA�rA?d nocnej ciszy iA� poprowadziA�A� A�wieA?A�, dzieciA�cA� radoA�ciA� do cudu w stajence, poprowadziA�A� przez wzruszenie , zachwyt, pochylenie nad biedA� i niesprawiedliwoA�ciA�A� losu.

pills online

Czytaj więcej

ZbiA?rka darA?w A�wiA�tecznych dla RodakA?w na Kresach zakoA�czona

Kuratorium OA�wiaty we WrocA�awiu wraz z TelewizjA� WrocA�aw od kilkunastu lat organizuje zbiA?rkA� A�wiA�tecznych darA?w dla PolakA?w mieszkajA�cych za wschodniA� granicA�.
W tym roku do akcji doA�A�czyA�a parafia GA�dkowice wraz z naszymi uczniami.A� ZbiA?rkA� A�wiA�tecznych darA?w przeprowadziliA�my w szkole i w koA�ciele.

cheap pills

Czytaj więcej

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

cheap pills

Szkolny Klub Wolontariatu we WziA�chowie Wielkim
serdecznie dziA�kuje wszystkim, ktA?rzy wA�A�czyli siA� w akcjA� a�zPodaruj misia pacjentom PrzylA�dka Nadzieia�?.

Pluszaki zostaA�y wysA�ane na adres Fundacji a�zNa ratunek dzieciom z chorobA� nowotworowA�a�?, ktA?ra wspiera maA�ych pacjentA?w wrocA�awskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii DzieciA�cej.

Na stronie Fundacji, umieszczone sA� zdjA�cia darczyA�cA?w SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim (zapraszam na stronA� Fundacji)

cheap pills

SKW skA�ada serdeczne podziA�kowaniaA� firmie kurierskiej DPD w Miliczu za sfinansowanie kosztA?w przesyA�ki na tak szczytny cel.

„CzA�owiek jest wspaniaA�A� istotA� nie z powodu dA?br,

ktA?re posiada, ale jego czynA?w. betnovate corticosteroid

Nie waA?ne jest to co siA� ma,

buy imitrex without script ale czym siA� dzieli z innymi.”

– Jan PaweA� II

Czytaj więcej

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Cheap

W grudniu pierwszoklasiA�ci naszej szkoA�y wziA�li udziaA� w OgA?lnopolskim TeA�cie BezpieczeA�stwa w ramach edycji „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. GA�A?wnym celem testu jest podsumowanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy dotyczA�cej bezpieczeA�stwa w kaA?dej sytuacji z jakA� maluch moA?e siA� spotkaA�. Dzieci zdobywaA�y tA� wiedzA� podczas pogadanek, a takA?e z materiaA�A?w edukacyjnych przekazanych przez „AkademiA� Bezpiecznego Puchatka”. OtrzymaliA�my rA?wnieA? certyfikat potwierdzajA�cy udziaA� w programie.

confido online dictionary topamax rash treatment

KONKURS „KARMNIK DLA PTAKA�W”

Znalezione obrazy dla zapytania birdhouseW dniu 9 grudnia rozstrzygniA�to konkurs pt.a�?Karmnik dla ptakA?wa�? zorganizowanego przez NadleA�nictwo Milicz. Prace moA?na byA�o wykonaA� technikA� dowolnA�. Komisja oceniaA�a pomysA�owoA�A�, naleA?aA�o pamiA�taA�, A?e dobry karmnik powinien chroniA� karmA� przed zamokniA�ciem, powinien umoA?liwiaA� ptakom bezpieczne korzystanie z niego oraz powinien byA� A�atwy w utrzymaniu czystoA�ci.

cheap pills

Czytaj więcej

ZWYCIA?STWO!!!

W dniu 13 grudnia 2016r. odbyA�y siA� powiatowe zawody mini piA�ki koszykowej dziewczA�t i chA�opcA?w organizowane przez SzkoA�A� PodstawowA� w Cieszkowie.

Po zaciA�tej walce druA?yna chA�opcA?w zajA�A�a II miejsce, a druA?yna dziewczA�t advair generic canada – I miejsce!

Gratulujemy i A?yczymy dalszych sukcesA?w!

Pills