KONKURS PLASTYCZNY „MIKOA?AJ”

20161214_124449Uczniowie klas O-III wziA�li udziaA� w szkolnym konkursie plastycznym „MikoA�aj”. Zadaniem uczestnikA?w byA�o wykonanie pracy przestrzennej przedstawiajA�cej postaA� Asw. MikoA�aja dowolnA� technikA�. Celem konkursu byA�o popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajA?w boA?onarodzeniowych, rozwijanie i ksztaA�towanie wyobraA?ni plastycznej i wraA?liwoA�ci estetycznej oraz rozbudzanie inwencji twA?rczej.

http://bagusprast.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/cephalexin-chlamydia-treatment/

SpoA�rA?d wszystkich prac komisja w skA�adzie: p.B.Ibron, p. M.Janas i p.W.Kurzawa wyA�oniA�a zwyciA�zcA?w konkursu. Prace byA�yA� ocenione pod wzglA�dem samodzielnoA�ci wykonania, oryginalnoA�ci, walorA?w artystycznych, techniki plastycznej oraz zgodnoA�ci z tematem. Jury stanA�A�o przed nie lada wyzwaniem, gdyA? wszystkie prace byA�y bardzo interesujA�ce, a rA?A?norodnoA�A� pomysA�A?w i zmysA� artystyczny – niejednokrotnie zaskakujA�cy i potrafiA� wprawiA� w zdumienie.

Wyniki konkursu:

Cheap cheap dilantin toxicity W kategoriiA� klas „O”
I miejsce: Julia Skrzypczak, Agata WiA�cek
II miejsce: Oliwia Maciejewska, Magdalena BoliA�ska
III miejsce: Oliwia Sadek, Dorota Rachwalska

WyrA?A?nienia
Martyna KrzyA?anek
Dominika Jaszewska

W kategoriiA� klas I-III
I miejsce: Julia Pasznicka- kl. Ia, KoA�kowska Oliwia -kl Ia
II miejsce: Marcel Marczyk – kl. IIIb, Gendera Maksymilian -kl. IIa
III miejsce: Gracjan Jakubowski – kl. IIIb, Wiktoria A�ebracka – kl. IIIa

WyrA?A?nienia
Marta Ostrowska – kl. IIb
Szymon Mamczak – kl. IIIb