Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim

Erasmus+

Szczegóły związane z projektem znajdują się na specjalnie stworzonej stronie internetowej ➡
 
 

Szkolenie informacyjno-promocyjne
 
W dniach 30 i 31 sierpnia 2023r. nasza szkoła wraz z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności współorganizowała szkolenie informacyjno-promocyjne dotyczące oferty programu Erasmus+, Akcja 1, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolne. Było to dwudniowe szkolenie przeprowadzone w formie warsztatów. Uczestnicy mieli okazję wykonywać praktyczne zadania obejmujące: analizę potrzeb, formułowanie celów projektu, ich mierzalności i ewaluacji. Uzyskali też niezbędne informacje o programie Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1, na temat przygotowania wniosku, realizacji projektów oraz mobilności uczniów. Szkolenie to było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami warsztatów.

Artykuły w lokalnej prasie 
 
W „Gazecie lokalnej” i w „Głosie Milicza” pojawił się artykuł na temat prezentacji nt. Programu Erasmus+, którą przedstawiła Pani Dyrektor Małgorzata Posacka podczas Konferencji Oświatowej. W konferencji brali udział m.in.: Burmistrz Milicza, wiceburmistrz, Kierownik Wydziału Oświaty, dyrektorzy gminnych jednostek oświatowych oraz nauczyciele z tychże szkół. 

 
Rada pedagogiczna prowadzona przez nauczycielki, które brały udział w tygodniowym „Job shadowing” w Turcji i na Cyprze.
 
W dniu 27 czerwca 2023r. odbyła się rada pedagogiczna, na której uczestniczki wyjazdu na w tygodniowym „Job shadowing” na Cypr i do Turcji podzieliły się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Opowiedziały m.in. o systemie edukacji, funkcjonowaniu i organizacji szkoły, organizacji zajęć, w tym zajęć outdoorowych.

Wystawa na szkolnym korytarzu, tzw. kąciku europejskim, na temat wyjazdu do Turcji na Job shadowing.


Wystawa na szkolnym korytarzu, tzw. kąciku europejskim, na temat wyjazdu na Cypr na Job shadowing.


Nasza szkoła w ramach realizacji europejskiego programu Erasmus+  uczestniczyła w tygodniowym „Job shadowing” w Turcji.

W ramach programu Erasmus + Panie Paulina Patryas, Iwona Wojcieszak i Lidia Turczynowska przebywały na tygodniowej wizycie w Turcji. Celem wyjazdu była obserwacja systemu edukacji, metod nauczania, funkcjonowania szkoły oraz wymiana doświadczeń.

Szczegółowa relacja z wizyty w szkole w Turcji znajduje się na stronie → Job shadowing – Turcja


Wystawa na szkolnym korytarzu, tzw. kąciku europejskim, na temat wyjazdu na Cypr na Job shadowing.


Nasza szkoła w ramach realizacji europejskiego programu Erasmus+  uczestniczyła w tygodniowym „Job shadowing” na Cyprze.

W ramach programu Erasmus + dyrektor Małgorzata Posacka oraz Pani Sonia Rybka i Elwira Patkowska przebywały na tygodniowej wizycie na Cyprze. Celem wyjazdu była obserwacja systemu edukacji, metod nauczania, funkcjonowania szkoły, wykorzystania nowoczesnych technologii na zajęciach, poznanie oferty dodatkowych zajęć w placówce ze szczególnym uwzględnieniem zajęć outdoorowych oraz wymiana doświadczeń.

Szczegółowa relacja z wizyty w szkole Dimotiko Scholeio Pernera na Cyprze znajduje się na stronie → Job shadowing – Cypr.


Warsztaty „Jak skorzystać z programu Erasmus+”

27 stycznia w Starej Rzeźni w Miliczu odbyły się warsztaty organizowane przez naszą szkołę na temat: „Jak skorzystać z programu Erasmus +”. Wzięli w nich udział nauczyciele milickich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Celem spotkania poprowadzonego przez dyrektor Małgorzatę Posacką oraz koordynatorkę przedsięwzięcia Iwonę Wojcieszak i anglistkę Sonię Rybkę było podzielenie się doświadczeniem z realizacji dwu programów w latach 2018-2022.
Organizatorki przedstawiły etapy pisania wniosku od pomysłu do realizacji oraz omówiły działania przygotowawcze, które musi podjąć placówka aspirująca do zostania beneficjentem programu.
Atrakcyjnym punktem spotkania było przedstawienie prezentacji z ostatnich mobilności do Włoch oraz Portugalii, w których brało udział w sumie 10 nauczycieli Szkoły Podstawowej im.W.Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim.
Prowadzące odpowiedziały na liczne pytania uczestniczek spotkania, zachęcając do realizacji programów w swoich szkołach.
 
 

Wystawa na szkolnym korytarzu, tzw. kąciku europejskim, na temat wyjazdu do Portugalii na Job shadowing.

 
Rada pedagogiczna prowadzona przez nauczycielki, które brały udział w tygodniowym „Job shadowing” w Portugalii.
W dniu 30.11.2022r. odbyła się rada pedagogiczna, na której uczestniczki wyjazdu na w tygodniowym „Job shadowing” w Portimao w Portugalii podzieliły się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Opowiedziały m.in. o systemie edukacji w Portugalii, funkcjonowaniu i organizacji szkoły, organizacji zajęć, w tym zajęć outdoorowych.

Nasza szkoła w ramach realizacji europejskiego programu Erasmus+, uczestniczyła w tygodniowym „Job shadowing” w Portugalii.

W ramach projektu Erasmus+ trzy nauczycielki wyjechały do Portimao w Portugalii. Celem wyjazdu była obserwacja systemu edukacji, metod nauczania, funkcjonowania szkoły, wykorzystania nowoczesnych technologii na zajęciach, poznanie oferty dodatkowych zajęć w placówce ze szczególnym uwzględnieniem zajęć outdoorowych, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy pomiędzy naszą szkołą, a szkołą Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo.

Szczegóły związane z wyjazdem znajdują się na stronie → Job shadowing – Portugalia.


 
Wystawa na szkolnym korytarzu, tzw. kąciku europejskim, na temat wyjazdu do Włoch na kursy językowe i metodyczne.
 

Rada pedagogiczna prowadzona przez nauczycielki, które brały udział w dwutygodniowym kursie językowym i metodycznym we Florencji.
W dniu 19.10.2022r. odbyła się rada pedagogiczna, na której uczestniczki wyjazdu na kurs metodyczny i językowy podzieliły się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
 
Prezentacja podsumowująca wyjazd na kursy ➡ Pobierz

Artykuł w prasie lokalnej „Głos Milicza” nt. wyjazdu na kurs językowy i metodyczny do Florencji.
 

Wystawa na szkolnym korytarzu na temat wyjazdu 7 nauczycielek
na szkolenie językowe i metodyczne do Włoch.
 

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji drugiego projektu w ramach europejskiego programu Erasmus+, uczestnicząc w dwutygodniowym kursie językowym i metodycznym we Włoszech.
 
Szczegóły związane z wyjazdem znajdują się na specjalnie stworzonej stronie internetowej ➡
 
 
 

 
JAK ZMIENIŁA SIĘ SZKOŁA PO REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS+ W LATACH 2018-2021.
Nasza Szkoła zakończyła pierwszy z realizowanych dwu projektów w programie Erasmus +.W ramach zadania ”Współpraca europejska szansą rozwoju” odbyły się 3 wyjazdy zagraniczne :na dwutygodniowy kurs językowy oraz metodyczny dla anglistów na Malcie (7 nauczycieli),na obserwacje pracy zagranicznych szkół do Hiszpanii (3 osoby) i do Niemiec ( 3osoby). Ze względu na pandemię nie udało się zrealizować jednej z mobilności do Turcji. Każdy z zagranicznych wyjazdów był źródłem inspiracji dla pracowników placówki, którzy po powrocie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami z wszystkimi pracownikami swojej szkoły, a także inspirowali pozostałe szkoły z Gminy Milicz do podejmowania podobnych wyzwań podczas konferencji upowszechniających dobre praktyki. Dzięki zagranicznym wyjazdom poprawiły się zarówno kompetencje językowe, jak i metodyczne nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów. Wdrożono rozwiązania „podpatrzone” w zagranicznych szkołach: elementy edukacji outdoorowej, metody nauczania z wykorzystaniem TIK, sposoby aktywizowania uczniów poprzez zabawę, elementy dwujęzyczności nauczania, sposoby promowania wartości pokoju i przyjaźni poprzez ogólnoszkolne przedsięwzięcia oraz codziennej organizacji pracy szkoły.
Dzięki projektowi nasza szkoła wzbogaciła się również o doskonałą bazę. Ze środków finansowych otrzymanych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji kompleksowo wyremontowano szkolny korytarz, który pełni teraz rolę ”saloniku europejskiego” i stał się miejscem promowania efektów zagranicznych mobilności. W gablotach wyeksponowane są zdjęcia, ciekawostki oraz pamiątki związane z krajami, do których wyjeżdżali nauczyciele. Główny szkolny hol został wyposażony w piękne kolorowe sofy ,które zakupiono dzięki zabawom charytatywnym organizowanym we współpracy kadry pedagogicznej z Radą Rodziców.
Drugim ważnym miejscem, które powstało ze środków otrzymanych w ramach projektu, jest „strefa relaksu” nazywana też nie bez powodu „salą hiszpańską”. Inspiracją do zaadaptowania ponad siedemdziesięciometrowej szatni szkolnej na miejsce odpoczynku i ruchu dla uczniów była wizyta w Colegio San Jose w Valladolid w Hiszpanii. Przedsięwzięcie wymagało wymiany okien ,oświetlenia, zamknięcia części korytarza przeszkleniem ,malowania, a na końcu wyposażenia w maty, pufy, gruszki relaksacyjne i inne sprzęty wykorzystywane podczas zajęć aktywizujących i relaksacyjnych. „Strefa relaksu” jest wykorzystywana już od wczesnych godzin porannych, gdy pełni funkcję świetlicy dla uczniów wcześniej przyjeżdżających do szkoły, a w ciągu dnia odbywają się w niej zajęcia ruchowe klas I-III, zajęcia dydaktyczne dla uczniów starszych, zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy tańca nowoczesnego. Nowa przestrzeń okazała się bardzo potrzebnym miejscem w placówce.
Korzyści płynące z realizacji programu Erasmus + są nieocenione.
 

SPOTKANIE DLA NAUCZYCIELI GMINY MILICZ NT. PROGRAMU ERASMUS+
Dnia 5 listopada 2021r. w „Stara Rzeźnia – Miejsce Spotkań” odbyły się warsztaty dla nauczycieli szkół z Gminy Milicz dotyczące programu Erasmus+ . Spotkanie zostało zorganizowane przez naszą szkołę, która już po raz drugi została beneficjentem tego programu. Gospodarzy spotkania reprezentowała Dyrektor Małgorzata Posacka oraz koordynatorki programu anglistki: Iwona Wojcieszak oraz Sonia Rybka.
Prowadzące przedstawiły etapy działań związanych z programem: od pisania wniosku do końcowego sprawozdania. Podzieliły się doświadczeniami z odbytych mobilności i zaprezentowały efekty realizacji przedsięwzięcia w swojej szkole. Omówiono również zmiany, jakie dokonały się w placówce dzięki zagranicznym mobilnościom.
Celem spotkania było zachęcenie innych szkół Gminy Milicz do korzystania z możliwości, jakie dają europejskie programy edukacyjne.

 
„STREFA RELAKSU” – inspiracją do powstania saloniku europejskiego oraz stref relaksu w szkole były działania podejmowane w ramach programu Erasmus+.
 

„SALONIK EUROPEJSKI” – inspiracją do powstania saloniku europejskiego oraz stref relaksu w szkole były działania podejmowane w ramach programu Erasmus+.

 
Rada pedagogiczna prowadzona przez nauczycielki, które brały udział w Job Shadowing w Hiszpanii.
W dniu 6 października 2021 r. uczestniczki programu Erasmus + Job Shadowing, dyrektor Małgorzata Posacka, nauczycielki Ewelina Muszalska oraz Zenobia Rybka przedstawiły wnioski i spostrzeżenia ze swojego wyjazdu do hiszpańskiej szkoły Collegio San Jose w Valladolid, który odbył się w styczniu 2020 roku. Ze względu na trwającą pandemię nie było możliwości wcześniejszego spotkania się i zaprezentowania swoich obserwacji w gronie nauczycielskim. Prezentacja ze zdjęciami i filmikami ułatwiła wizualizację sprawozdania z nabytych doświadczeń i umiejętności oraz jeszcze bardziej zainteresowała grono pedagogiczne innymi zwyczajami i kulturą hiszpańskiej szkoły. Uczniowie szkoły Collegio San Jose na co dzień noszą mundurki, które pięknie wyróżniają i podkreślają tradycję szkołę oraz jedność jej uczniów. Uczestniczki mobilności podzieliły się spostrzeżeniami na temat zaobserwowanych efektownych metod motywowania uczniów do nauki poprzez platformy interaktywne, działania w grupach, zajęcia rytmiczne i przyjmowanie ról w klasie. Pokazany został również budynek i wystrój szkoły i klas. Zwrócono szczególną uwagę na organizację zajęć lekcyjnych i przebywania uczniów poza tradycyjnymi salami lekcyjnymi w takich miejscach jak plac apelowy, taras na dachu szkoły oraz w przeszklonej sali z miękką podłogą, na wzór której podobna sala powstała również w naszej szkole we Wziąchowie Wielkim. Nauczyciele chętnie zadawali pytania i wspólnie próbowali wyobrazić sobie możliwość przeniesienia nowych rozwiązań organizacji szkoły i zajęć na teren naszej szkoły. Miłym dopełnieniem prezentacji były przygotowane przekąski w stylu hiszpańskich Tapas.

PREZENTACJA POWER POINT Z WYJAZDU JOB SHADOWING DO HISZPANII ➡  POBIERZ

 

KONFERENCJA „TWÓJ PROJEKT INSPIRACJĄ DLA INNYCH”
W dniach 13-14 września 2020 r. dyrektor szkoły Małgorzata Posacka wraz z panią Iwoną Wojcieszak oraz panią Zenobią Rybką uczestniczyły w Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Twój projekt inspiracją dla innych. Praktycznie o rezultatach projektów edukacyjnych” w Łodzi. Celem wydarzenia było pokazanie działań podjętych przez naszą szkołę w związku z realizacją Programu Erasmus+. Nauczycielki zostały zaproszone, aby podzielić się swoimi umiejętnościami związanymi z edukacją outdoorową. Przeprowadziły warsztaty dla beneficjentów z różnych miast Polski („Outdoor jako alternatywna forma prowadzenia zajęć”) w formie gry terenowej zorganizowanej w parku miejskim w Łodzi. Działanie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników i uznane za inspirację do wyjścia z nauczaniem poza mury szkoły.

Na szkolnym korytarzu znajdują się roll-up promujące projekt zakupione w ramach programu Erasmus+.

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim w ramach realizacji europejskiego programu Erasmus+, uczestniczy w tygodniowym „Job shadowing” w Hiszpanii.

W ramach projektu Erasmus+ p.Dyrektor Małgorzata Posacka, p.Ewelina Muszalska i p.Zenobia Rybka wyjechały do  Valladolid w Hiszpanii. Celem wyjazdu jest  obserwacja systemu edukacji, metod nauczania, funkcjonowania szkoły oraz nawiązanie współpracy pomiędzy naszą szkołą, a szkołą COLEGIO SAN JOSÉ.

Szczegóły związane z wyjazdem znajdują się tu ➡Job shadowing – Hiszpania


KONFERENCJA NA TEMAT PROJEKTU ERASMUS+

29 października 2019 r. w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu odbyła się gminna konferencja na temat “Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+”. Organizatorem spotkania była nasza szkoła, która jest beneficjentem dwuletniego projektu. Placówkę reprezentowała dyrektor Małgorzata Posacka wraz z dwoma nauczycielkami zaangażowanymi w koordynowanie zagranicznych mobilności, anglistką Iwoną Wojcieszak oraz germanistką Sonią Rybką. W konferencji wzięli udział dyrektorzy milickich placówek oświatowych wraz z nauczycielami zainteresowanymi udziałem w Akcji K1 w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy mogli poznać specyfikę zadania oraz dowiedzieć się, jakich formalności należy dopełnić ,aby w terminie złożyć wniosek podczas kolejnego naboru w 2020 roku. Omówiono również ważne kwestie takie jak: sposoby pozyskiwania zagranicznych partnerów mobilności ,formy korzystania z doskonalenia zagranicą ,planowanie wydatków budżetowych projektu. Prowadzące spotkanie zaprezentowały swój wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz omówiły atuty swojej inicjatywy ,które pozwoliły na odniesienie sukcesu.

Podczas drugiej części spotkania nauczycielki przedstawiły prezentację z dotychczasowych mobilności (na Maltę i do Niemiec),pokazując atuty zagranicznych wyjazdów i korzyści, jakie przynoszą one szkole i jej pracownikom.

Link do artykułu o konferencji na stronie Gminy Milicz ➡  http://milicz.pl/2019/11/05/o-erasmus/

Rada pedagogiczna prowadzona przez nauczycielki, które brały udział w Job Shadowing w Niemczech.

TYDZIEŃ EUROPEJSKI

W dniach 21-25 października w naszej szkole odbył się Pierwszy Tydzień Europejski.  W poniedziałek wszystkie klasy, od 1 do 8, losowały jeden z krajów europejskich, który następnie miały zaprezentować poprzez pokazanie flagi, utworzenie plakatu i innych prac plastycznych związanych z wylosowanym narodem. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na szkolnych korytarzach i gabinetach przedmiotowych. We wtorek klasy 7 i 8 zaprezentowały swoje wspaniałe talenty kulinarne, przygotowując dań z kuchni niemieckiej na lekcje z tego języka. Klimat dni europejskich uświetniły wizyty studentów z Turcji, Włoch oraz Hiszpanii. Każdy z nich przeprowadził kilka lekcji pokazowych, które niewątpliwie rozbudziły w naszych uczniach nie tylko chęć odwiedzenia tych krajów, ale również mobilizację do nauki języków obcych. W czwartek  został przeprowadzony mały quiz wiedzy o krajach europejskich. W tym dniu zadaniem uczniów było zaprezentowanie się w strojach związanych z jednym z krajów europejskich. Szczególnie ciekawie zaprezentowały się klasa 8 w roli ognistych Hiszpanek i brodatych Hiszpanów oraz „francuska” klasa 6b. Ponadto w tym dniu przy współpracy z trenerem sekcji tenisa stołowego Panem Rafałem Genderą zorganizowaliśmy Międzynarodowy turniej tenisa stołowego. Turniej wygrała Ola Jaszewska, Lena Kamieńska i Piotr Leszczyszyn. Szczegółowa relacja z turnieju europejskiego znajduje się tu ➡  https://www.spwziachowo.pl/miedzynarodowy-t…tenisa-stolowego/
 
Zdjęcia i relacja➡ Tydzień europejski
 
Serdecznie dziękujemy uczniom za aktywny udział w Tygodniu Europejskim!
Tydzień Europejski był realizowany w ramach programu Erasmus+ „Edukacja europejska szansą rozwoju”.
 
 

 
Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim w ramach realizacji europejskiego programu Erasmus+, uczestniczyła w tygodniowym „Job shadowing” w Niemczech.

W ramach projektu Erasmus+ p.Beata Ibron, p.Beata Walerjańczyk i p.Z.Rybka wyjechały do  Lohr nad Menem. Celem wyjazdu jest  obserwacja systemu edukacji, metod nauczania, funkcjonowania szkoły oraz nawiązanie współpracy pomiędzy naszą szkołą, a szkołą Gustav Woehrnitz Mittelschule.

Szczegóły związane z wyjazdem znajdują się tu ➡  Job shadowing – Niemcy


Wystawa na szkolnym korytarzu na temat wyjazdu 7 nauczycielek na szkolenie językowe i metodyczne na Maltę.


Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim przystąpiła do realizacji projektu w ramach europejskiego programu Erasmus+, uczestnicząc w dwutygodniowym kursie językowym na Malcie.
 
 
Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim przystąpiła do realizacji pierwszego etapu dwuletniego projektu w ramach programu Erasmus + (Mobilność kadry edukacji szkolnej -akcja K1). Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości pracy placówki poprzez wdrożenie wiedzy i rozwiązań zdobytych przez pracowników podczas doskonalących wyjazdów zagranicznych. Udział w doskonaleniu jest dla nauczycieli całkowicie bezpłatny.
 
7 nauczycielek różnych przedmiotów wzięło udział w dwutygodniowym kursie językowym na Malcie. Podczas wyjazdu uczestnicy doskonalili umiejętności językowe na różnych poziomach oraz zdobywali doświadczenie w prowadzeniu ciekawych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia były prowadzone w St. Julians przez Executive Training Institute Malta specjalizujący się w szkoleniach językowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych.
 
Kurs wzbogaciły wycieczki po ciekawych miejscach archipelagu: do Mdiny, Rabatu, Valetty, na Gozo, dzięki którym można było poznać historię i kulturę Malty. Nauczycielki miały okazję zobaczyć niezwykłe miejsca wpisane na listę Unesco oraz poznać arcydzieła sztuki europejskiej, zwłaszcza barokowej, a wśród nich najsłynniejszy obraz Caravaggia. Zadziwiła je też niezwykła panorama słynnych klifów Dingli oraz Golden Bay i Mellieha Bay. Każdy dzień zmuszał do przełamywania barier językowych oraz praktykowania nabytych umiejętności podczas spacerów, w autobusach, sklepie, restauracji, w kościele na mszy w języku angielskim.
 
Uczestnictwo w kursie było interesującą przygodą nie tylko pogłębiającą znajomość obcego języka , ale również inspirującą do nowych inicjatyw i przedsięwzięć .Poznanie bogactwa kultury maltańskiej, oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych z pewnością przełożą się na jakość pracy nauczycieli, którzy zaszczepią swoim podopiecznym jakże prawdziwą maksymę, że „Podróże kształcą”.
 

Szczegóły związane z wyjazdem znajdują się na specjalnie stworzonej stronie internetowej ➡

„Współpraca Europejska szansą rozwoju” – Malta

 
Skip to content