Job shadowing – Niemcy

PREZENTACJA POWER POINT Z WYJAZDU JOB SHADOWING DO NIEMIEC ➡  POBIERZ

Job shadowing – 1 DZIEŃ
Odbyło się spotkanie z Panią dyrektor Susanne Rinno i gronem pedagogicznym. Następnie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Dawid wraz z koleżanką Laurą oprowadzili nauczycieli po terenie szkoły. Budynki szkoły  znajdują  się na bardzo dużym terenie, więc pierwszego dnia skupiono  się na funkcjonowaniu  biblioteki, świetlicy szkolnej, ogrodzie uprawianym przez uczniów i stołówce szkolnej.

Uczestnicy programu wzięli udział w zajęciach religii i lekcji języka polskiego, którą prowadziła p.Violetta  – pochodząca z Milicza.
Szkoła imponuje nowoczesnym, kolorowym wystrojem i wyposażeniem klas i wysoką kulturą osobistą uczniów.

 

Job shadowing – 2 DZIEŃ
Rano odbyło  się spotkanie z wicedyrektorem szkoły, który przedstawił system szkolnictwa niemieckiego, omówił projekty szkolne i zastosowanie technologii informacyjnej na zajęciach. Następnie odbyły się zajęcia kulinarne klasy VII przygotowujące młodzież do samodzielnego życia. Podczas następnych zajęć języka niemieckiego w klasie V  uczniowie przygotowywali się do wyjazdu do Polski redagując kartki i zbierając informacje o Polsce.

Job shadowing – 3 DZIEŃ

W dniu 05.06.2019  rano, odbyło  się spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lohr Grundschule shem. Knabenvolksschulc –P.Herrn Schmitt  ,który oprowadził po szkole.
W  godzinach przedpołudniowych  odbyło się ciekawe spotkanie  z  metodykiem, panią Moritz, która jest opiekunem nauczycieli stażystów.
Następnie przeprowadzono ciekawą lekcję muzyki, uczniowie w tej szkole wybierają chór lub grę na instrumencie. Podczas  zająć j. niemieckiego na  zajęciach popołudniowych uczniowie redagowali kartkę dla kolegi z Polski.

Job shadowing – 4 DZIEŃ

W  dnia 06.06.2019  odbyło się spotkanie się z p.Iloną  ,która prowadzi doradztwo zawodowe. Doradztwo zawodowe obejmuje; rozmowy z uczniami i rodzicami, testy kompetencji zawodowych, pisanie podań, życiorysów, w 7 klasie podczas ferii, weekendów odbywają się próbne praktyki. W ramach projektów odbywają się spotkania z pracodawcami,  przedstawicielami różnych zawodów.

Job shadowing – 5 DZIEŃ

Piątek już tylko pożegnanie ,podziękowanie i zwiedzanie miasta Lohr an Main. Tydzień był pełen różnych wrażeń, doświadczeń i nowych ludzi wokół nas. Wspomnienia zostaną na długo w naszej pamięci.