Projekty szkolne

PROJEKTY I AKCJE REALIZOWANE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 • Tydzień wychowania.
 • Chrońmy płazy
 • Stań po zielonej stronie mocy.
 • Edukacja dla Doliny Baryczy.
 • Projekt Narodowego Forum Muzyki.
 • Projekty Prozdrowotne:
  – Szklanka mleka,
  – Owoce w szkole
  – Śniadanie daje moc,
  – Bieg po zdrowie,
  – Fluoryzacja zębów,
  – „Dopalaczom STOP – wybieram życie”,
  – Profilaktyka problemów odkręgosłupowych,
  – Woda naturalnym wyborem dzieci,
  – Trzymaj formę,
  – Sprawny Dolnoślązaczek.
 • Projekt Orientacji Zawodowej.
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Poznajemy inny kultury:
  – Erasmus+,
  – Tydzień Europejski
 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 • Akcja pusta szkoła
 • „Talentowisko”
 • SKO
 • Organy uczniowskie:
  Samorząd Uczniowski
  Szkolny Klub Wolontariatu