PZU Pomoc Daje Moc

Otwarcie Siłowni Plenerowej

W czwartek 21 marca dokonano otwarcia nowej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim. Fundusze na zakup zestawu urządzeń, dzięki którym dzieci nie nudzą się, spędzając przerwy na zewnątrz budynku szkolnego, zostały sfinansowane przez PZU w ramach akcji prewencyjnej „Pomoc to Moc”.
Na uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście. W ceremonii otwarcia wzięli udział również nauczyciele, rodzice, mieszkańcy wioski oraz uczniowie szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się obejrzeniem programu artystycznego przygotowanego przez uczniów. Po występach wszyscy udali się w kierunku siłowni. Tam nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przy obiekcie. Następnie uczniowie klas V pod kierunkiem nauczyciela w-f zaprezentowali sposób wykorzystania poszczególnych urządzeń.
Na zakończenie zaproszeni goście udali się do budynku szkoły na słodki poczęstunek, natomiast uczniowie wzięli udział w pikniku na boisku szkolnym.


II etap realizacji zadania
Dnia 18 marca na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim zostały zamontowane urządzenia do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej. Zadanie zostało w większości sfinansowane przez PZU w ramach akcji prewencyjnej „Pomoc to Moc”. Wykonanie siłowni współfinansowała również Rada Rodziców oraz Bank Spółdzielczy w Miliczu.
W skład siłowni wchodzi 7 urządzeń z 10 stanowiskami do ćwiczeń (wioślarz, orbitrek, biegacz, prostownik pleców, ławka, drabinka, tweester, wahacz, jeździec).

 


I etap przygotowań do realizacji projektu

Stowarzyszenie Nasza Szkoła przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim przystąpiło do realizacji projektu” Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”. Zadanie zostanie  dofinansowane z funduszu prewencyjnego PZU POMOC TO MOC.

Już została zamówiona dokumentacja projektowa oraz urządzenia tworzące siłownię zewnętrzną. Wykonawcą zadania będzie firma STANECO z Limanowej. Teren pod wykonanie siłowni został już przygotowany przez szkołę. Wkrótce -18 marca nastąpi montaż urządzeń.