Pasowanie na czytelnika

how much benadryl for a 2 year old dr sears Pills Pills purchase finasteride rx on line

Dnia 20 listopada wszyscy uczniowie pierwszych klas wziA�li udziaA�A� w pasowaniu na czytelnika szkolnej biblioteki. Galowo ubrani, z wyczekiwaniem wypatrywali przebiegu uroczystoA�ci. Bibliotekarka szkolna, Gabriela Srokowska powitaA�a przybyA�ychA� i przedstawiA�a przebieg uroczystoA�ci. Wiele A�miechu dostarczyA� wszystkim kabaret, w ktA?rym wystA�pili uczestnicy kA?A�ka literackiego: uczniowie klas IV, V i VI. W swoim programie humorystycznymA� sparodiowaliA� znane baA�nie, nie zabrakA�o takA?e kilku scenek celowo zredagowanych przez samych uczniA?w na tA� uroczystoA�A�. RA?wnieA? pierwszoklasiA�ci piA�knie recytowali wiersze o ksiA�A?kach. Ostatnim punktem byA�a przyjemnoA�A� wysA�uchania naszych laureatA?w powiatowego konkursu recytacji wierszy Wandy Chotomskiej.
W drugiej czA�A�ci nastA�piA�o pasowanie na czytelnika. Uczniowie otrzymali darmowy egzemplarzA� a�zElementarza” oraz zakA�adki uA�atwiajA�ce czytanie iA� korzystanie z ksiA�A?ek. KaA?dy pierwszoklasista obiecaA� szanowaA� ksiA�A?ki i przestrzegaA� regulaminu biblioteki szkolnej. Na koniec, Pani dyrektor, Aleksandra Markowska w swoim wystA�pieniu przedstawiA�a korzyA�ci z wiedzy zdobytej za poA�rednictwem ksiA�A?ek orazA� zachA�ciA�a uczniA?w do czytania.

Gminne zawody w mini piA�kA� koszykowA�

Cheap

W dniu 19 listopada br. odbyA�y siA� gminne zawody w piA�kA� koszykowA� dziewczA�t i chA�opcA?w.

W wyniku koA�cowej klasyfikacjiA� w kategorii chA�opcA?w poszczegA?lne druA?yny zajA�A�y nastA�pujA�ce miejsca:

http://ainunrachmania.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/order-chloramphenicol-palmitate/ I m-ce: SP WziA�chowo Wielkie

II m-ce: SP2 Milicz

Tego samego dnia odbyA�y siA� gminne zawody mini piA�ki koszykowej dziewczA�t.

W wyniku koA�cowej klasyfikacji poszczegA?lne druA?yny zajA�A�y nastA�pujA�ce miejsca:

I m-ce: SP WziA�chowo Wielkie

II m-ce: SP2 Milicz

Gratulujemy i A?yczymy dalszych sukcesA?w!

Jan PaweA� II-papieA? ludzkich serc

Dnia 18 listopada 2014r. w Dunkowej odbyA� siA� konkurs religijny a�zJan PaweA� II -A� papieA?A� ludzkich serca�?.A� ByA�a to juA? X edycja konkursu.A� W tym roku z wiedzA� na temat A?ycia i dziaA�alnoA�ci A�wiA�tego papieA?a zmagaA�y siA� uczennice kl. Vb, ktA?re 4 listopada wygraA�y konkursA� wewnA�trzszkolny: DobrosA�awa Adamczewska i Angelika PorA�biak.
DobrosA�awa Adamczewska zajA�A�a II miejsce pokonujA�c 17 osobowA� grupA� dziewczA�t i chA�opcA?w z 9 szkA?A�. Angelika PorA�biak nie zajA�A�a miejsca na podium, ale jej wiedza o papieA?uA� jest rA?wnieA?A� imponujA�ca, o czym A�wiadczy wysoka punktacja. Uczennice do konkursu przygotowaA�a p. E. Raburska.

http://mupolo.com.au/newsletter_articles/average-cost-of-imitrex/ sale mycelex-g

IV Powiatowy Konkus Plastyczny

Dnia 19 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej im. I. A?ukasiewicza w KroA�nicach odbyA� siA� IV Powiatowy Konkurs Plastyczny dla uczniA?w kl. I-III. NaszA� szkoA�A� reprezentowaA�y uczennice z klasy IIIa Dominika Maksyminko i z klasy IIIb Natalia Szpak. Zadaniem uczestnikA?w konkursu byA�o wykonanie pracy plastycznej na temat a�zPlastyczna interpretacja czterech pA?rA� rokua�?. Poziom prac byA� bardzo wysoki i wyrA?wnany. Nasze uczennice Dominika i Natalia zdobyA�y wyrA?A?nienie.

order hytrin dose http://adie-cupu.mhs.narotama.ac.id/2018/02/02/order-serevent-warning/ lanoxin online bible

Konkurs Recytatorski

Dnia 14 listopada 2014 r. w sali Domu Kultury w Bukowicach odbyA� siA� XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „TwA?rczoA�A� Wandy Chotomskiej” dla uczniA?w klas I-III szkA?A� podstawowych.

Celem konkursu byA�o wzbudzenie wraA?liwoA�ci literackiej, a takA?eA�rozpowszechnienie zainteresowania poezjA� wA�rA?d dzieci.

buy pills

W konkursie SzkoA�A� PodstawowA� we WziA�chowie Wielkim reprezentowaA�o dwoje uczniA?w, ktA?rzy wygrali eliminacje wewnA�trzszkolne. Julian Stachura z klasy IIIB, recytowaA� wiersz a�zHipopotama�? natomiastA� Wiktoria Burszowska z klasy IA zaprezentowaA�a wiersz a�zBaA�kowice Mydlanea�?.

W ogA?lnej klasyfikacji (na 17. uczestnikA?w konkursu)A�Julian Stachura juA? po raz trzeci stanA�A� na podium zajmujA�c http://dhemit-blackeyes.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/cheap-lotensin-10/ I miejsce, za ktA?re otrzymaA� nagrodA� ksiA�A?kowA� oraz dyplom. NajmA�odsza uczestniczka konkursu, Wiktoria Burszowska otrzymaA�a how much is a 30 day supply of lipitor wyrA?A?nienie i drobny upominek.

pyridium how much does it cost

Liderzy w oszczA�dzaniu – paA?dziernik

PoniA?ej przedstawiamy szkolnych liderA?w w oszczA�dzaniu SKO w miesiA�cu paA?dzierniku 2014r.:

I miejsce: Klasa IC a�� 535 ZA?
II miejsce: Klasa IA a�� 453,87 ZA?
III miejsce: Klasa IB a�� 257,84 ZA?
IV miejsce: Klasa VI a�� 240,51 ZA?
V miejsce: Klasa IIIA a�� 208,80 ZA?
VI miejsce: Klasa IV a�� 105 ZA?
VII miejsce: Klasa II a�� 32,01 ZA?
Klasa IIIB a�� 0 ZA?
Klasa VA a�� 0 ZA?, Klasa VB a�� 0 ZA?

Pills RAZEM: 1833,03 ZA?


buy pills order renagel 800