Pasowanie na czytelnika

how much benadryl for a 2 year old dr sears Pills Pills purchase finasteride rx on line

Dnia 20 listopada wszyscy uczniowie pierwszych klas wziA�li udziaA�A� w pasowaniu na czytelnika szkolnej biblioteki. Galowo ubrani, z wyczekiwaniem wypatrywali przebiegu uroczystoA�ci. Bibliotekarka szkolna, Gabriela Srokowska powitaA�a przybyA�ychA� i przedstawiA�a przebieg uroczystoA�ci. Wiele A�miechu dostarczyA� wszystkim kabaret, w ktA?rym wystA�pili uczestnicy kA?A�ka literackiego: uczniowie klas IV, V i VI. W swoim programie humorystycznymA� sparodiowaliA� znane baA�nie, nie zabrakA�o takA?e kilku scenek celowo zredagowanych przez samych uczniA?w na tA� uroczystoA�A�. RA?wnieA? pierwszoklasiA�ci piA�knie recytowali wiersze o ksiA�A?kach. Ostatnim punktem byA�a przyjemnoA�A� wysA�uchania naszych laureatA?w powiatowego konkursu recytacji wierszy Wandy Chotomskiej.
W drugiej czA�A�ci nastA�piA�o pasowanie na czytelnika. Uczniowie otrzymali darmowy egzemplarzA� a�zElementarza” oraz zakA�adki uA�atwiajA�ce czytanie iA� korzystanie z ksiA�A?ek. KaA?dy pierwszoklasista obiecaA� szanowaA� ksiA�A?ki i przestrzegaA� regulaminu biblioteki szkolnej. Na koniec, Pani dyrektor, Aleksandra Markowska w swoim wystA�pieniu przedstawiA�a korzyA�ci z wiedzy zdobytej za poA�rednictwem ksiA�A?ek orazA� zachA�ciA�a uczniA?w do czytania.