PoA?egnanie klas szA?stych

how much sominex to get high

pills online „Wczoraj to juA? historia – jutro to tajemnica” Cheap

„MyA�liwi-Dzieciom”

Dnia 2.06.2016r.A� uczniowie klas I SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim uczestniczyli w pikniku zorganizowanym przez KoA�o A?owieckie a�zDarz BA?ra�? w Czatkowicach. Piknik odbyA� siA� w ramach programu pod nazwA� a�zMyA�liwi a�� Dzieciom, Dzieci- MyA�liwyma�?.
Spotkanie byA�o wspaniaA�A� lekcjA� przyrody, na ktA?rej dowiedzieliA�my siA� jakie dary kryje las i czym zajmujA� siA� myA�liwi. PoznaliA�my tradycjA� i obyczaje kultywowane przez dzisiejszych A�owcA?w. ZobaczyliA�my jak ubierajA� siA� myA�liwi na A�owy oraz poznaliA�my ich jA�zyk. WspA?lnie oglA�daliA�my slajdy zwierzA�t wystA�pujA�cych w naszych lasach i sA�uchaliA�my odgA�osA?w mieszkaA�cA?w leA�nych. DowiedzieliA�my siA� na czym polega gospodarka A�owiecka. Zainteresowanie uczniA?w wzbudziA� rA?wnieA? przyniesiony zbiA?r poroA?y oraz trofea myA�liwskie. Wiele emocji wA�rA?d mA�odych uczestnikA?w wywoA�aA�y psy myA�liwskie.
Spotkanie zakoA�czyA�o siA� przy ognisku, gdzie czA�onkowie koA�a przygotowali dla nas ognisko poA�A�czone ze smaA?eniem kieA�basek. Uczniowie wrA?cili bogatsi o nowe wiadomoA�ci.
SkA�adamy serdeczne podziA�kowania KoA�u A?owieckiemu „Darz BA?r z Czatkowic.

buy pills

Pills purchase topamax sinequanone sale

„Akcja A�aba”

Dnia 3 czerwca nasi uczniowie wziA�li udziaA� w podsumowaniu projektu „Akcja A?aba”. Dzieci braA�y udziaA� w konkursach m.in. skoki w workach, konkursie na najA�adniejszy plakat o A?abach, quizie wiedzy o A?abach, a takA?e w konkursie na strA?j A?aby. NajmA�odsza uczestniczka Antonina Cierniejewska z klasy I zajA�A�a III miejsce w konkursie na przebranie za A?abA�.

cheap pills zyrtec online http://humatic.com/general/imiquimod-aldara-for-sale/

„Dom Drzewa”

Dnia 2 czerwcaA� 2016r. uczniowie klas II wraz z opiekunami, w ramach projektu orientacji prozawodowej „Ludzie rA?A?nych zawodA?w”, uczestniczyli w wycieczce do „Domu Drzewa” w WaA�kowej. A�GA�A?wnym celem wycieczki byA�o zapoznanie uczniA?w z pracA� leA�nikA?w oraz utrwalenie i poszerzenie wiadomoA�ciA� przyrodniczych.
Wycieczka rozpoczA�A�a siA� w sali konferencyjnej od ciekawej lekcji przyrodniczej prowadzonej przez edukatora, p. AgnieszkA� Nawrot. NastA�pnie odbyA�o siA� zwiedzanie starej wyA�uszczarni, w ktA?rej zobaczyliA�my miA�dzy innymi: stary piec sA�uA?A�cy do podgrzewania szyszek, pokA?j edukacyjny z budkami lA�gowymi i materiaA�ami edukacyjnymi. ByliA�my rA?wnieA? w laboratorium przyrody, w ktA?rym uczniowie mieli moA?liwoA�A� obejrzenia szyszek z rA?A?nych gatunkA?w drzew. NastA�pnieA� dzieciA� w grupach malowaA�yA� plakat nt. „Las wiosnA�”. Wszyscy uczestnicy w nagrodA� za wykazanie siA� duA?A� wiedzA� przyrodniczA� otrzymali breloczki z kompasem.
Na zakoA�czenie odbyA�o siA� ognisko przygotowane przez leA�nika p. Sebastiana RybkA� (tatA� naszej uczennicy, Madzi).
SkA�adamy serdeczne podziA�kowanieA� p. Sebastianowi Rybce za zorganizowanie wycieczki i ogniska oraz Radzie RodzicA?w przy naszej szkole za wsparcie finansowe.

Cheap how much ventolin is too much for a child cheap lasuna botanical name http://www.carrent-kl.com/flagyl-c-diff-treatment-duration.html

DzieA� Dziecka :)

DzieA� Dziecka w naszej szkole upA�ynA�A� pod znakiem zdrowia, mokrej zabawy i konkursowych emocji. ByA� to takA?e dzieA� podsumowania caA�orocznegoA� projektu szkolnego a�zA�yj zdrowoa�?.
Tego dnia kaA?da klasa pod kierunkiem wychowawcA?w przygotowaA�a prezentacjA� wylosowanego wczeA�niej warzywa lub owocu, byA�a wiA�c marchew, cytryna, saA�ata, pomidorya�� piA�knie wyeksponowane w przerA?A?nych saA�atkach, dekoracjach i koktajlach. MaA�o tego! Uczniowie byli ubrani w barwy odpowiednie do wylosowanego produktu. Kolorystycznym zestawieniom towarzyszyA�y plakaty informujA�ce o ich wA�aA�ciwoA�ciach i skA�adzie witamin. TA�um uczniA?w kA�A�biA�cych siA� na przerwie przed stoiskami A�wiadczyA� o ogromnym zainteresowaniuA� zdrowym jedzeniem.
NastA�pnym punktem programu byA� przyjazdA� Ochotniczej StraA?y PoA?arnej z GA�dkowic. DruA?ynaA� zaprezentowaA�a siA� w peA�nym,A� profesjonalnymA� wyposaA?eniuA� a takA?e pozwolono uczniom poznaA� tajemniczA� zawartoA�A� wozu straA?ackiego. MoA?na wiA�c byA�o zaA�oA?yA� kosmiczny heA�m uA?ywany do akcji i przede wszystkim poczuA� siA�A� wody, ktA?rA� polewano pod ciA�nieniem. Po kilku minutach wszyscy w promieniu sikawki ociekali wodA� a A�miechu przy tym byA�o co niemiara. Po przerwie uczniowie wziA�li udziaA� w konkursie na temat zdrowych produktA?w. W szrankach wystA�piA�y dwuosobowe druA?yny z klas IV-VI. Poziom konkursu byA� wyrA?wnany i wszyscy zdobyli punktowane miejsca. Dzieci zmA�czone upaA�em, zadowolone, a niektA?re w niezupeA�nie jeszcze suchym ubraniu, wracaA�y do domu po dniu peA�nym wraA?eA�.
Wsparcie Rady RodzicA?w pomogA�o uatrakcyjniA� tA� imprezA� i bardzo za nie dziA�kujemy!

Buy

Pills order reminyl classification purchase ceftin online