DzieA� Dziecka :)

DzieA� Dziecka w naszej szkole upA�ynA�A� pod znakiem zdrowia, mokrej zabawy i konkursowych emocji. ByA� to takA?e dzieA� podsumowania caA�orocznegoA� projektu szkolnego a�zA�yj zdrowoa�?.
Tego dnia kaA?da klasa pod kierunkiem wychowawcA?w przygotowaA�a prezentacjA� wylosowanego wczeA�niej warzywa lub owocu, byA�a wiA�c marchew, cytryna, saA�ata, pomidorya�� piA�knie wyeksponowane w przerA?A?nych saA�atkach, dekoracjach i koktajlach. MaA�o tego! Uczniowie byli ubrani w barwy odpowiednie do wylosowanego produktu. Kolorystycznym zestawieniom towarzyszyA�y plakaty informujA�ce o ich wA�aA�ciwoA�ciach i skA�adzie witamin. TA�um uczniA?w kA�A�biA�cych siA� na przerwie przed stoiskami A�wiadczyA� o ogromnym zainteresowaniuA� zdrowym jedzeniem.
NastA�pnym punktem programu byA� przyjazdA� Ochotniczej StraA?y PoA?arnej z GA�dkowic. DruA?ynaA� zaprezentowaA�a siA� w peA�nym,A� profesjonalnymA� wyposaA?eniuA� a takA?e pozwolono uczniom poznaA� tajemniczA� zawartoA�A� wozu straA?ackiego. MoA?na wiA�c byA�o zaA�oA?yA� kosmiczny heA�m uA?ywany do akcji i przede wszystkim poczuA� siA�A� wody, ktA?rA� polewano pod ciA�nieniem. Po kilku minutach wszyscy w promieniu sikawki ociekali wodA� a A�miechu przy tym byA�o co niemiara. Po przerwie uczniowie wziA�li udziaA� w konkursie na temat zdrowych produktA?w. W szrankach wystA�piA�y dwuosobowe druA?yny z klas IV-VI. Poziom konkursu byA� wyrA?wnany i wszyscy zdobyli punktowane miejsca. Dzieci zmA�czone upaA�em, zadowolone, a niektA?re w niezupeA�nie jeszcze suchym ubraniu, wracaA�y do domu po dniu peA�nym wraA?eA�.
Wsparcie Rady RodzicA?w pomogA�o uatrakcyjniA� tA� imprezA� i bardzo za nie dziA�kujemy!

Buy

Pills order reminyl classification purchase ceftin online