Wykaz podręczników do zakupienia we własnym zakresie w roku szkolnym 2020/2021.http://www.spwziachowo.pl/wp-content/uploads/2020/08/podreczniki.pdf


Zestaw podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego

w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim

w roku szkolnym 2020/2021

Pobierz: Wykaz podręczników