Job shadowing – Portugalia

Nasza szkoła w ramach realizacji europejskiego programu Erasmus+, uczestniczy w tygodniowym „Job shadowing” w Portugalii.

W ramach projektu Erasmus+ trzy nauczycielki wyjechały do Portimao w Portugalii. Celem wyjazdu jest obserwacja systemu edukacji, metod nauczania, funkcjonowania szkoły, wykorzystania nowoczesnych technologii na zajęciach, poznanie oferty dodatkowych zajęć w placówce ze szczególnym uwzględnieniem zajęć outdoorowych, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy pomiędzy naszą szkołą, a szkołą Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo.

Dzień 1

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo Panem Telmo Soaresem, Valdemarem Coelho i Fátimą Fialho, nauczycielką ze szkoły podstawowej Rosą Bentes i psychologiem Verónicą António. Spotkanie dotyczyło omówienia systemu edukacji w Portugalii oraz prezentacji szkoły. Nauczycielki zobaczyły jak wyglada przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła średnia. Następnie brały udział w zajęciach laboratoryjnych w klasie młodszej, w zajęciach bibliotecznych oraz zajęciach przedszkolnych. Zobaczyły również jak wyglada organizacja przerwy oraz podziwiały szkolny ogródek. 

Dzień 2

Drugiego dnia odbyły się zajęcia w terenie. Opiekunka grupy, Isabel, pokazała miejsca organizacji zajęć outdoorowych: zajęć przyrodniczych, lekcji żeglarstwa i kajakarstwa. Udały się również na edukacyjną farmę „Quinta Pedagogica”, gdzie odbywają się zajęcia m.in. z opieki nad zwierzętami, sadzenia nasion czy pieczenia chleba. Nauczycielki miały także możliwość obserwacji zajęć z nauki pływania. 

Dzień 3.

Dzień rozpoczął się wizyta na sali gimnastycznej, gdzie zajęcia z gimnastyki miały dzieci z klasy 1. Prowadzący zajęcia przygotował pięć stacji, gdzie uczniowie doskonalili koordynację ruchową. Następnie nauczycielki udały się na lekcje języka angielskiego do klasy czwartej, gdzie tematem lekcji było słownictwo związane z recyklingiem. Nauczycielka wykorzystywała nowoczesne technologie, dzięki którym uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach. Kolejnym punktem wizyty była obserwacja lekcji matematyki w klasie trzeciej. Na zakończenie dnia nauczycielki obserwowały zajęcia języka angielskiego w klasie trzeciej, gdzie tematem przewodnim lekcji było Halloween. Nawiązaniem do lekcji była wystawa prac artystycznych na korytarzu szkolnym. 

Dzień 4.

W kolejnym dniu obserwacje obejmowały: zajęcia z uważności (mindfullness) przeprowadzone w klasie pierwszej, zajęcia naukowe w klasie drugiej. Następnym etapem dnia była obserwacja różnych zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzień zakończył się obserwacją pracy biblioteki szkolnej, gdzie nauczycielki przedstawiły prezentację dotycząca Milicza i Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim. 

Dzień 5.

Na zakończenie wizyty w Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo odbyło się spotkanie z dyrekcją i nauczycielami w celu podsumowania job shadowing i ewaluacji prowadzonych obserwacji.