Job shadowing – Turcja

Poniedziałek

W pierwszym dniu w szkole Sehit Kahraman Celikbas Ortaokulu w Antalyi w Turcji, nauczycielki spotkały się z dyrektorem, wicedyrektorem oraz nauczycielami uczącymi w szkole. Pan wicedyrektor Tezcan oprowadzil nauczycielki po szkole w której uczą się dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej. Opowiedział o systemie nauczania, prowadzeniu dokumentacji szkolnej oraz elektronicznym systemie informacyjnym oraz dzienniku na którym pracują . Następnie nauczycielki  brały udział w zajęciach matematyki i języka tureckiego. Następnie zobaczyły sale do przedmiotow ścisłych. Nauczycielki tego dnia przedstawiły prezentacje o Szkole Podstawowej w której pracują, o stawach milickiech i o Miliczu. Uczniowie chętnie wzięli udział w zabawie jaką był quiz wiedzy o Polsce.
Ciekawym punktem tego dnia była zorganizowana przez wicedyrektora wycieczka do wodospadów Duden.

Wtorek

W drugim dniu pan wicedyrektor pokazał nauczycielkom jak funkcjonuje oddział przedszkolny.  Obserwowały także zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poznały formy i metody pracy na zajęciach informatyki. Na koniec zajęć zwiedziły sale do plastyki oraz bibliotekę szkolna.

Środa

Środowy dzień nauczycielki rozpoczęły od udziału w zajęciach języka angielskiego w klasie V, która objęta jest specjalnym programem, w którym uczniowie mają aż 11 godzin języka angielskiego w tygodniu. Uczniowie pracowali w grupach do których dołączyły nauczycielki. Zajęcia zakończyły się rozluźniającymi aktywnościami w połączeniu z anglojęzycznymi piosenkami. 
W tym dniu nauczyciele tureckiej szkoły zorganizowali także wycieczkę po okolicy. Szczególną uwagę przykuły pomniki stawiane na cześć ważnych wydarzeń lub ważnych osobistości oraz brama Hadriana, która jest jednym z najstarszych i najważniejszych zabytków Antalyi. Nauczycielki zobaczyły także drugą część wodospadu Durden, w którym wpada on do morza.

Czwartek

Czwartek był okazją do obserwacji zajęć w-fu, które odbywały się na świeżym powietrzu na podwórku szkolnym. Uczniowie szkoły każdą przerwę spędzają na dworze korzystając z przyrządów sportowych, które są zgromadzone w specjalnym pomieszczeniu. Dzieci mogą na każdej przerwie zabierać sobie np. Piłki do gry, po przerwie odnoszą je na miejsce.
Aby uświetnić dzień, nauczyciele tureckiej szkoły zorganizowali koncert, w którym śpiewano piosenki i grano na tureckim instrumencie strunowym tzw. SAZ.

Piątek
W ostatnim dniu  odbyło się Podsumowanie pobytu w tureckiej szkole,  były rozmowy na temat podobieństw i różnic w systemie nauczania w obu szkołach. W tym dniu nauczycielki po raz drugi przedstawiły prezentację dotyczącą swojej szkoły, Gminy Milicz oraz Doliny Baryczy. Tym razem odbiorcami byli uczniowie klasy 7 i nauczyciele. Dzieci z ogromną radością wzięły udział w quizie dotyczącym prezentacji.

Na koniec pobytu w tureckiej szkole wręczono nauczycielkom certyfikaty uczestnictwa w mobilności. W ramach podziękowań, przedstawiciele szkoły goszczącej otrzymali upominki przekazane przez Gminę Milicz. 
Po uroczystym pożegnaniu nauczycielki odwiedziły ponownie klasę 5, u której w poprzednich dniach były na zajęciach i wręczyły upominki promujące Szkołę Podstawową im. W. Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim oraz Gminę Milicz.