JASEA?KA

dscn1406Na czym polega czar BoA?ego Narodzenia i kto najbardziej doA�wiadcza magii tych A�wiA�t? Dzieci, bo tylko one potrafiA� z peA�nym zaangaA?owaniem zaintonowaA�A� a�zWA�rA?d nocnej ciszy iA� poprowadziA�A� A�wieA?A�, dzieciA�cA� radoA�ciA� do cudu w stajence, poprowadziA�A� przez wzruszenie , zachwyt, pochylenie nad biedA� i niesprawiedliwoA�ciA�A� losu.

pills online

Wieczorem, 14 grudnia w sali gimnastycznej naszej szkoA�y, w cudownie baA�niowej scenerii uczniowie klas drugich, trzecich i szA?stych wystawili a�zDziewczynkA� z zapaA�kamia�? na motywach baA�ni H. CH. Andersena.

Przedstawienie poprzedzone byA�o wielogodzinnymi przygotowaniami i prA?bami.

azulfidine pfizer price


cheap betapace dosage

W tytuA�owA� rolA� sugestywnie wcieliA�a siA� drugoklasistka Hania a jej rA?wieA�nicy tworzyli barwnA� grupA� przechodniA?w obojA�tnych na niedolA� dziewczynki. To smutna, poruszajA�ca serca opowieA�A�, ale miA�oA�A� daje nadziejA�, aby w niezrozumieniu i samotnoA�ci pojawiA�o siA� A�wiatA�o. AswiatA�o miA�osierdzia,A� ktA?re przyszA�o przez narodzenie Zbawiciela w ubogiej stajence. Przedstawienie przygotowaA�y panie: Anna Horbik, ElA?bieta Poradzisz, ElA?bieta Raburska, Aleksandra DA�bska, a nad muzykA� i A�wiatA�em czuwaA� pan Krzysztof. HoA�d trzeba oddaA� wykonawcom, ktA?rym to przedstawienie sprawiA�o autentycznA� i udzielajA�cA� siA� publicznoA�ci radoA�A�. A byli to widzowie szczegA?lni, bo bliscy wszystkich maA�ych aktorA?w. ZakoA�czeniem tego artystycznego wieczoru byA�o wrA�czenie nagrA?d w szkolnym konkursie plastycznym na AswiA�tego MikoA�aja.

http://pandeyandcompany.com/2018/03/18/buy-amaryllis-online/ Serdecznie dziA�kujemy Rodzicom, Radzie RodzicA?w, KsiA�garni „JAAs I MAA?GOSIA” w Miliczu oraz Centrum Ogrodniczemu „Cztery Pory Roku” w Miliczu za pomoc w organizacji jaseA�ek.