MARATON PISANIA LISTA�W

Maraton Pisania ListA?w odbywa siA� co roku w ramach MiA�dzynarodowego Dnia Praw CzA�owieka. WysyA�amy apele do wA�adz oraz listy solidarnoA�ci do osA?b, ktA?rych prawa sA� A�amane. Im wiA�cej listA?w piszemy, tym wiA�ksza szansa, A?e uda siA� nam poprawiA� los danego bohatera.


Listy sA� ogromnym wsparciem dla bohaterA?w i ich bliskich- dajA� im siA�A� i nadziejA� w walce o swoje prawa.
Nasza szkoA�a wybraA�a Annie Alfred, ktA?ra urodziA�a siA� z albinizmem. Ma 10 lat i w przyszA�oA�ci chce zostaA� pielA�gniarkA�. W Malawi sA� ludzie, ktA?rzy wierzA� ,A?e czA�A�ci jej ciaA�a majA� magicznA� moc, chcA� ukraA�A� jej wA�osy i koA�ci.
Uczniowie naszej szkoA�y klas IV-VIA� piszA� listy do Prezydenta Malawi, aby przestA�pstwa przeciwko takim osobom jak Annie byA�y A�cigane i karane.

pills online order betapace side