Pierwszy DzieA� Wiosny

Od wielu lat w naszej szkole bardzo uroczyA�cie A�wiA�tujemy Pierwszy DzieA� Wiosny. DzieA� ten cieszy siA� duA?A� popularnoA�ciA� wA�rA?d uczniA?w, ktA?rzy 21 marca zawsze licznie przybywajA� do szkoA�y. NadejA�cie tej przepiA�knej pory roku byA�o okazjA� do podsumowania Programu Profilaktyki. W ciA�gu ostatnich kilku miesiA�cy uczniowie naszej szkoA�y zajmowali siA� zapobieganiem naA�ogom i zA�ym nawykom A?ywieniowym oraz promowaniem zdrowego trybu A?ycia i odA?ywiania. Wszystkie dziaA�ania byA�y czA�A�ciA� projektu ogA?lnoszkolnego a�zA�yj zdrowoa�?.

purchase zebeta online Cheap buy shatavari uk

W mijajA�cym tygodniu zajmowaliA�my siA� problemem przemocy, a uczniowie mogli wziA�A� udziaA� w sondzie na temat agresji, otrzymali takA?e ulotki dotyczA�ce sposobA?w reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Uczniowie klasy V a przygotowali rozprawA� sA�dowA�, podczas ktA?rej wydali wyrok na wszystkich, ktA?rzy sA� agresywni bA�dA? udajA�, A?e przemocy nie widzA�.

cheap pills

NastA�pnie odbyA�a siA� ciekawa lekcja ekologii, podczas ktA?rej dowiedzieliA�my siA�, A?e segregowanie odpadA?w jest obowiA�zkiem kaA?dego odpowiedzialnego i A?yjA�cego w zgodzie z naturA� czA�owieka. NauczyliA�my siA� rA?wnieA?, jak poprawnie segregowaA� A�mieci, wykorzystujA�c do tego pojemniki w odpowiednich kolorach stojA�ce w naszej szkole.

Kolejnym punktem tegorocznych uroczystoA�ci byA� konkurs a�zMam talenta�?, podczas ktA?rego chA�tni uczniowie mieli okazjA� zaprezentowaA� swoje talenty, umiejA�tnoA�ci, pasje i uzdolnienia. Zmagania te odbyA�y siA� w dwA?ch grupach wiekowych: kl. I-III oraz kl. IV-VI, a komisja konkursowa w skA�adzie p.Karolina WoA?na (przewodniczA�ca), p.Ireneusz Maleszka, p.Iwona BagiA�ska i Patrycja PA�A?karz miaA�a twardy orzech do zgryzienia, by wyA�owiA� laureatA?w.

Po dA�ugich i burzliwych obradach w mA�odszej grupie I miejsce zdobyA� Julian Stachura, ktA?ry popisaA� siA� A�wietnA� znajomoA�ciA� geografii Europy, rysujA�c mapA� kontynentu oraz odpowiadajA�c na pytania komisji dotyczA�ce znajomoA�ci europejskich stolic. Nikola Gendera ujA�A�a jury A�licznymi wizerunkami koni (II miejsce), a Hania MiA�kus grA� na keyboardzie (III miejsce).

W starszej grupie wiekowej bezapelacyjnie wygraA� duet Kasia OleA� i JaA� Marcinkowski, ktA?ry zaA�piewaA� polskA� wersjA� przeboju Michaela Jacksona a�zHeal the Worlda�?. Swoim wystA�pem zaskoczyA�a teA? Weronika Becker, ktA?ra zaprezentowaA�a siA� w krA?tkim, ale jakA?e widowiskowym pokazie karate shotokan (II miejsce). Ostatnie miejsce na podium zajA�A�a Sandra Nowak, przejmujA�co A�piewajA�c a cappella.

Po pokazie laureatA?w grupa szeA�ciolatkA?w utopiA�a swoje ekologiczne marzanny wykonane wspA?lnie z paniA� BeatA� WalerjaA�czyk, by ostatecznie przegnaA� zimA� i magicznie przywoA�aA� wiosnA�.

Pierwszy DzieA� Wiosny spA�dziliA�my w sposA?b niebanalny, A�A�czA�c tematy powaA?ne z wesoA�ymi. ByA�o niezwykle pouczajA�co, ale i bardzo radoA�nie, a wszyscy bawiliA�my siA� znakomicie.