Dni przyrody w sercu stawA?w.

W piA�tek, 19 wrzeA�nia 10 uczniA?w klas piA�tych i szA?stych wziA�A�o udziaA� w imprezie edukacyjnej pt. a�zDni przyrody w sercu stawA?wa�?, ktA?ra odbyA�a siA� w SP w Nowym Zamku. Uczniowie uczestniczyli w grze terenowej, ktA?rej trasa przebiegaA�a A�cieA?kA� edukacyjnA� wokA?A� stawA?w Gadzinowych i piA�knA� alejA� dA�bowA�. AscieA?ka obejmowaA�a rA?A?ne A�rodowiska: pole, A�A�ki, las, stawy hodowlane, mokradA�a, a na uczniA?w czekaA�y ciekawe zadania zwiA�zane z ich mieszkaA�cami, a takA?e wystA�pujA�cA� tam roA�linnoA�ciA�. Uczniowie wzbogacili swojA� wiedzA� przyrodniczA� poprzez swA?j czynny udziaA� w przemierzaniu A�cieA?ki przyrodniczej, a zarazem dobrze siA� bawili. W organizacjA� wydarzenia wA�A�czyA�y siA� m.in.: DolnoA�lA�ski ZespA?A� ParkA?w Krajobrazowych, Fundacja Doliny Baryczy, Fundacja EkoRozwoju, LKP a�zLasy Doliny Baryczya�?, dziA�ki ktA?rym dzieci otrzymaA�y rozmaite gadA?ety.

effectiveness of generic diovan Buy