Informacja

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!
Zgodnie z zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. wracamy do nauki w trybie stacjonarnym.  Mając na celu utrzymanie jak najdłużej nauki w bezpośrednim kontakcie uczeń-nauczyciel, zwracam się z prośbą, aby jeszcze mocniej zintensyfikować działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego.
Proszę o przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów zawartych w obowiązujących w szkole Procedurach funkcjonowania w czasie epidemii.
Pamiętajmy w szczególności o zachowaniu dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczajmy gromadzenie się. Bezwzględnie przestrzegajmy obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych.
Jednocześnie informuję, że środki ochrony indywidualnej są cały czas dostępne dla uczniów i pracowników na terenie szkoły.
Przypominam, że najbardziej skuteczną profilaktyką przeciwko COVID-19 są szczepienia, z których od kilku tygodni mogą korzystać dzieci powyżej 5 roku życia. Mam nadzieję, że wielu naszych podopiecznych skorzystało już z tej formy ochrony zdrowia i życia.
Serdecznie pozdrawiam i życzę, aby czas nauki stacjonarnej zagościł u nas na stałe.
Zadbajmy o to wspólnie!!!

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim  w czasie epidemii od dnia 1 września 2021r zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych- tryb pełny stacjonarny