„Bezpieczny powrót do szkoły”

Od 12 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. przyszkolne Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” realizowało dla uczniów Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim projekt „Bezpieczny powrót do szkoły”. W tym celu zostały podjęte działania profilaktyczno-wychowawcze promujące właściwe zachowania w okresie pandemii..
Dzięki otrzymanym od Gminy Milicz na realizację tego zadania środkom finansowym udało się zakupić 4 profesjonalne wielofunkcyjne sprzęty do sprzątania służące zapewnieniu higienicznych, tym samym bezpiecznych warunków nauki i pracy.

We wszystkich klasach zostały przeprowadzone pogadanki prozdrowotne nt. prawidłowego sposobu mycia rąk oraz zasad higieny podczas pobytu na terenie szkoły. Takie warsztaty pogłębiły wiedzę uczniów dotyczącą ochrony i promocji zdrowia. Na gazetkach szkolnych oraz stronie szkoły umieszczano informacje promujące zasady dbania o swoją odporność w czasie pandemii.
Troska o czystość i właściwe nawyki higieniczno-żywieniowe na pewno pozostaną z uczniami nie tylko na czas pandemii.