Wizyta w Piekarni-Cukierni „Rybka”

pills online

Dnia 11.01.2016 r. uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami p ElA?bietA� Poradzisz i p. AnnA� Horbik w ramach projektu orientacji prozawodowej a�zLudzie rA?A?nych zawodA?wa�? odwiedzili PiekarniA� CukierniA� a�zRybkaa�? w GA�dkowicach. DziA�ki uprzejmoA�ci wA�aA�ciciela pana Edwarda Rybki i przygotowaniu siA� pracownikA?w na naszA� wizytA�, uczniowie mogli nie tylko zapoznaA� siA� z zawodem piekarza i cukiernika, ale sprA?bowaA� swoich siA� wykonujA�c wA�asne wypieki.
Gdy tylko otworzyliA�my drzwi,A� przywitaA�y nas ciepA�ym uA�miechem pracownice-pani Monika i pani Wioletta, aA� bogata kompozycja zapachA?w pobudzaA�a naszA� wyobraA?niA� w poszukiwaniu tajemniczych produktA?w. Panie oprowadziA�y nas po rA?A?nych pomieszczeniach peA�niA�cych odpowiednie funkcje i przedstawiA�y proces powstawania rA?A?nych wypiekA?w. Najpierw uczniowie zapoznali siA� z rA?A?nymi rodzajami mA�k, ziarnami, pA�atkami owsianymi, sA�onecznikiem, siemiA� lnianym, sezamem, makiem. NastA�pnie poznaliA�my takie urzA�dzenia i maszyny jak: przesiewacz a�� do przesiewania mA�ki, mieszarkA�- do mieszania ciasta, piece piekarnicze, komorA� garowniczA�, dzielarkA� do buA�ek, smaA?alniA�, wA?zki piekarnicze, krajalnice oraz urzA�dzenia do pakowania. Wszystkie te maszyny i urzA�dzenia mogliA�my zobaczyA� w trakcie pracy. NajwiA�kszA� jednak niespodziankA� byA�o kruche ciasto przygotowane przez paniA� MarysiA�. KaA?dy uczeA� mA?gA� sam wcieliA� siA� w rolA� cukiernika i za pomocA� rA?A?norodnych foremek wykrajaA� i ukA�adaA� na blaszce swoje ciasteczka. Z niecierpliwoA�ciA� czekaliA�my na sygnaA� dzwonka, oznaczajA�cy koniec pieczenia.A� Zadowoleni,A� wrA?ciliA�my do szkoA�y, aby tam skosztowaA� naszych wypiekA?w.

Cheap

Serdecznie dziA�kujemy za ciepA�e przyjA�cie iA� poA�wiA�cony nam czas.

lamictal for generalized anxiety disorder viagra online kaufen forum