JaseA�ka

http://www.sviluppolocale.org/?p=1994

Dnia 18.12.2015r. w naszej szkole odbyA�y siA� JaseA�ka BoA?onarodzeniowe. Tegoroczne przedstawienie przygotowaA�y klasy II wraz z nauczycielami: p. M. Janas, p. W. KurzawA�, p. E. RaburskA�. W JaseA�kach brali udziaA�: Dyrekcja SzkoA�y, wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy obsA�ugi oraz rodzice uczniA?w. MA�odzi aktorzy z peA�nym zaangaA?owaniem, przedstawili historiA� narodzenia Jezusa. CaA�oA�A� przedstawieniaA� przeplatana byA�a kolA�dami i taA�cem, tworzA�cymi ten niepowtarzalny klimat radoA�ci i refleksji. Ogromne zaangaA?owanie mA�odych aktorA?w, nauczycieli i rodzicA?w opA�aciA�o siA�, gdyA? przedstawienie wywarA�o duA?e wraA?enie na widzach. Natomiast dzieci, miaA�y moA?liwoA�A� uczestniczenia w tradycji, a takA?e moA?liwoA�A� zaprezentowania swoich umiejA�tnoA�ci artystycznych. ByA�a to piA�kna uroczystoA�A�.A�WystA�p zostaA� nagrodzony gromkimi brawami. Na koniec dzieci zA�oA?yA�y wszystkim zgromadzonym A?yczenia A�wiA�teczne. Po czA�A�ci artystycznej Pani Dyrektor Aleksandra Markowska zA�oA?yA�a wszystkim zgromadzonym A�wiA�teczne A?yczenia i podziA�kowaA�a za wspA?lnie spA�dzony czas.

SzczegA?lne podziA�kowania w przygotowaniu uroczystoA�ci skA�adamy wszystkim rodzicom, ktA?rzy przygotowali dla dzieci przepiA�kne stroje.

buy pills

how much mobic can i give my dog price for imitrex