TydzieA� Polski

lowest price generic lipitor cheap himcocid espanol

Dnia 10 listopada 2015 roku wszyscy uczniowie naszej szkoA�y ubrani w stroje apelowe ozdobione piA�knymi kotylionami w barwach narodowych zebrali siA� w sali gimnastycznej, by wziA�A� udziaA� w podsumowaniu ogA?lnoszkolnego projektu edukacyjnego a�zTydzieA� Polskia�?. UroczystoA�A� rozpoczA�A� wystA�p klasy VI b, ktA?ra przygotowaA�a wraz z paniA� ElA?bietA� RaburskA� piA�kny apel zatytuA�owany a�zWizyta w muzeuma�?. Uczniowie dziA�ki starszym koleA?ankom i kolegom poznali historiA� polskich powstaA� narodowych, tragiczne dzieje naszych rodakA?w podczas rozbiorA?w czy I wojny A�wiatowej. NastA�pnie odbyA�a siA� pierwsza czA�A�A� Festiwalu PieA�ni Patriotycznej, podczas ktA?rej uczniowie klas I-III zaA�piewali takie pieA�ni A?oA�nierskie, jak a�z O mA?j rozmaryniea�? czy a�z UA�ani, uA�ania�?. Komisja w skA�adzie: p. M. Janas, p. M. Matylak i J. Banasiak (przewodniczA�ca SU) z uwagA� przysA�uchiwaA�y siA� wystA�pujA�cym.

Po koncercie artystycznym najmA�odszych uczniA?w naszej szkoA�y nastA�piA�a krA?tka przerwa, podczas ktA?rej sala zostaA�a przygotowana do quizu historycznego klas IV-VI. Starsi uczniowie w dwuosobowych reprezentacjach klas zmagali siA� z trudnymi pytaniami z tragicznej historii naszej Ojczyzny od rozbiorA?w, poprzez dzieje powstaA� listopadowego i styczniowego, po czasy I wojny A�wiatowej i odzyskania przez PolskA� niepodlegA�oA�ci. Jury w skA�adzie: p. A. Markowska, p. I. BagiA�ska, p. I. Maleszka i przewodniczA�ca SU J. Banasiak oceniaA�o wypowiedzi przedstawicieli poszczegA?lnych klas. Po dA�ugiej i zaciA�tej rywalizacji laur zwyciA�stwa otrzymali Dominik Ostrowski i Julian Stachura z klasy IV b. NastA�pnie odbyA�a siA� druga czA�A�A� Festiwalu PieA�ni Patriotycznej, podczas ktA?rej do rywalizacji stanA�A�y klasy IV-VI. I znA?w zabrzmiaA�y piA�kne polskie pieA�ni patriotyczne i A?oA�nierskie: a�zRotaa�?, a�zLegionya�? czy a�zPierwsza brygadaa�?. Jury miaA�o bardzo trudne zadanie, gdyA? wszystkie klasy bardzo dobrze siA� zaprezentowaA�y. Ostatecznie w rywalizacji klas I-III zwyciA�A?yA�a klasa II c, przed kl. II b i I b, zaA� w konkursie klas IV-VI zwyciA�stwo przypadA�o kl.V, przed kl. VI b i IV a. UroczystoA�ci zakoA�czyA�a pani dyrektor, Aleksandra Markowska, ktA?ra podziA�kowaA�a koordynatorom projektu, wychowawcom i uczniom za piA�knA� lekcjA� patriotyzmu, uA�wiadamiajA�c wszystkim, A?e godne obchodzenie waA?nych rocznic narodowych, wiedza historyczna, znajomoA�A� hymnu, szacunek dla symboli narodowych to obowiA�zek kaA?dego Polaka- patrioty.

Buy http://theonlinethem.com/?p=3209