MA�odzieA?owa Rada Miejska

http://resaleretro.com/protonix-online/

Dwoje uczniA?w naszej szkoA�y, Julia Banasiak z kl. VI a oraz Marcin Miszkiewicz z kl. V wziA�A�o udziaA� w wyjeA?dzie MA�odzieA?owej Rady Miejskiej do WrocA�awia na lekcjA� samorzA�dnoA�ci. MA�odzi radni ze wszystkich szkA?A�, ktA?rych organem prowadzA�cym jest gmina Milicz, mieli okazjA� zasiA�A�A� w fotelach radnych Sejmiku WojewA?dzkiego i dowiedzieA� siA� interesujA�cych informacji dotyczA�cych ustroju paA�stwa, demokracji, samorzA�dnoA�ci, struktury UrzA�du WojewA?dzkiego, promocji Dolnego AslA�ska w Polsce i poza niA�. Przed wizytA� w DolnoA�lA�skim UrzA�dzie WojewA?dzkim radni zwiedzili Stadion Miejski we WrocA�awiu, na ktA?rym dzieA� wczeA�niej odbyA� siA� mecz Polska- Czechy. Uczniowie mogli wejA�A� do pomieszczeA� zwykle niedostA�pnych dla osA?b z zewnA�trz: do szatni, gabinetA?w odnowy biologicznej czy stadionowego aresztu. Radni mogli rA?wnieA? wejA�A� na pA�ytA� boiska, zasiA�A�A� na A�awce rezerwowych i w loA?ach VIP. Stadion zrobiA� na uczestnikach wycieczki ogromne wraA?enie. W drodze powrotnej mA�odzi radni posilili siA� w McDonaldsie i zadowoleni wrA?cili do Milicza.

sinus infection treatment flonase