Szkolny Klub Wolontariatu – akcje charytatywne

Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie wielkim w okresie przedświątecznym zorganizował akcję wspomagającą ośrodki misyjne „Kup Pan szczotkę” i „Opatrunek na Ratunek”. Przy współudziale Parafii pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy w Gądkowicach udało się zebrać 95 past i 120 szczoteczek do zębów oraz dwa kartony opatrunków. Do akcji włączyli się również podopieczni Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie zebrane środki opatrunkowe, pasty i szczoteczki do zębów wysłane zostały do Fundacji Humanitarnej Redemptoris Missio.

Kolejnym przedsięwzięciem SKW w okresie adwentu, była sprzedaż 80 gipsowych figurek Dzieciątka Jezus. Dzięki tej akcji Mały Jezus zagościł w wielu domach na wigilijnych stołach, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży wsparły podopiecznych z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu, gdyż to właśnie oni wykonali figurki.

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas przekazywania sobie życzeń. Uczniowie z SP we Wziąchowie Wielkim w ramach akcji MEN „Razem na Święta”, której celem jest między innymi, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych wykonali kartki z życzeniami świątecznymi. Kartki te zostały rozdane po pasterkach, które odbyły się w kościele parafialnym w Gądkowicach.

Wszystkie te akcje przeprowadzone przez SKW pokazały że jest wielu ludzi o dobrym sercu, którzy chętnie pomagają włączając się w różnorakie przedsięwzięcia charytatywne.