Podsumowanie projektu szkolnego „A�yj zdrowo”

Cheap cheap micronase medication

W dniach 15-19 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyA�o siA� podsumowanie projektu szkolnego a�zA�yj zdrowoa�?. Celem caA�orocznych dziaA�aA� byA�a edukacja w zakresie trwaA�ego ksztaA�towania prozdrowotnych nawykA?w wA�rA?d uczniA?w poprzez promocjA� bezpiecznego, aktywnego stylu A?ycia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad zbilansowanej diety.
KaA?dy dzieA� tygodnia byA� poA�wiA�cony poszczegA?lnym tematom zwiA�zanym ze zdrowiem i bezpieczeA�stwem.


W poniedziaA�ek, 15 czerwca, zorganizowaliA�my DzieA� Sportu, podczas ktA?rego uczniowie wziA�li udziaA� w rA?A?nych konkurencjach sportowych oraz rywalizowali w grach zespoA�owych. Uczniowie z klasy IV zdawali waA?ny egzamin na kartA� rowerowA�, na ktA?rym zmierzyli siA� z trudnymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, jak poruszaA� siA� prawidA�owo i bezpiecznie rowerem po drogach publicznych.
Wtorek upA�ynA�A� w naszej szkole pod znakiem ciszy, o czym przypominaA�y obecne wszA�dzie rozmaite hasA�a odnoszA�ce siA� do dobroczynnego oddziaA�ywania ciszy na kaA?dego czA�owieka. KaA?dA� godzinA� lekcyjnA� rozpoczynaliA�my od sA�uchania A�agodnej muzyki relaksacyjnej. W klasach odbyA�y siA� takA?e pogadanki o szkodliwoA�ci haA�asu.
W Dniu Zdrowego OdA?ywiania, czyli w A�rodA�, uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali plakaty na temat warzyw i owocA?w w A?ywieniu. W szkole zaroiA�o siA� od a�zpapryka�?, a�z truskaweka�?, a�zmalina�? czy a�zjagA?da�?, gdyA? uczniowie ubrali siA� w stroje nawiA�zujA�ce do wylosowanego warzywa lub owocu. Podczas przerw moA?na byA�o rA?wnieA? skosztowaA� sokA?w, dA?emA?w, saA�atek przygotowanych przez uczniA?w. ChA�tni mogli takA?e sprawdziA� swA?j indeks BMI, czyli okreA�liA� proporcjA� wagi do wzrostu i typu sylwetki.
W czwartek uczniowie klasy VI uczyli swe mA�odsze koleA?anki i kolegA?w, jak naleA?y prowadziA� resuscytacjA� na specjalistycznych fantomach, co spotkaA�o siA� z duA?ym zainteresowaniem. Po Dniu Ratownictwa wszyscy majA� A�wiadomoA�A�, jak waA?ne jest sztuczne oddychanie i masaA? serca przy ratowaniu ludzkiego A?ycia.
W piA�tek, ostatni dzieA� podsumowania projektu, wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami spotkali siA� w sali gimnastycznej. Pani wicedyrektor, Iwona Makowska, przypomniaA�a wszystkie dziaA�ania, jakie zostaA�y przeprowadzone, by A?yA� zdrowo i bezpiecznie. NastA�pnie uczniowie klas IV-VI zmierzyli siA� w bardzo trudnym quizie o zdrowiu, ktA?ry bezapelacyjnie wygraA�a klasa IV. Po quizie swA?j taneczny ukA�ad zaprezentowaA�y cheerleaderki z grup zerowych, ktA?re towarzyszyA�y rA?wnieA? druA?ynom podczas bardzo emocjonujA�cego meczu nauczyciele kontra uczniowie. Siatkarskie zmagania uczniowie wraz z wychowawcami A�ledzili z balkonu, kibicujA�c raz jednej, raz drugiej druA?ynie. Ostatecznie nauczyciele musieli uznaA� wyA?szoA�A� mA�odszych uczestnikA?w meczu, ktA?rzy wygrali 2:0. Nie wynik jednak siA� liczyA�, a dobra zabawa, ktA?ra skoA�czyA�a siA� zA�oA?eniem gratulacji zwyciA�skiej druA?ynie uczniA?w przez nauczycieli, ktA?rzy obiecujA� rewanA? juA? za rok.
Projekt edukacyjny a�zA�yj zdrowoa�? wpA�ynA�A� na wiA�kszA� A�wiadomoA�A� uczniA?w dotyczA�cA� spoA?ywanych posiA�kA?w, zachA�ciA� do aktywnego, sportowego trybu A?ycia, zmobilizowaA� do zmiany zachowaA� i nawykA?w A?ywieniowych oraz zaowocowaA� wspA?A�pracA� uczniA?w, rodzicA?w i nauczycieli. Nie ma przecieA? nic waA?niejszego od zdrowia.

trileptal price in india http://indexgraf2.com/?p=35117