Spotkanie nt. odpowiedzialności karnej nieletnich

W piątek 9.09.2022r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji starszą sierżant Aleksandrą Piłaszewicz poświęcone odpowiedzialności karnej nieletnich, w którym wzięły udział klasy 7 i 8. Podczas prelekcji poruszano tematy związane z przemocą w internecie- hejtem, używkami. Omówiono konsekwencje prawne, jakimi mogą zostać objęte osoby młodociane dopuszczające się wykroczeń. Uczniowie zostali poinformowani o nowych uprawnieniach dyrektora szkoły w przypadkach nieprzestrzegania regulaminu ucznia. Pod koniec zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.