Spotkanie z policjantką w klasach 0-I.

Dnia 09.09.2022r. policjantką z Milicza – starsza sierżant Aleksandra Piłaszewicz przeprowadziła z uczniami klas 0-I zajęcia profilaktyczne dotyczące istotnych kwestii bezpieczeństwa. Pani sierżant rozmawiała z dziećmi o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówiła sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe oraz przypomniała jak wygląda pełne wyposażenie roweru i ubioru rowerzysty. Na zadawane pytania podczas spotkania, dzieci chętnie odpowiadały, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały przykłady niewłaściwego zachowania się. Na zakończenie prelekcji uczniowie mogli zadawać funkcjonariuszce pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.